Supplementary Information

 

Supplementary Table 1. Sequences of the construction oligonucleotides, selection oligonucleotides, oligonucleotide PCR-amplification primers, and gene-end primers.

 

Construction oligonucleotides:

rs1m-1,TGCGGTCTCATTCACCTTTTGCTGCTTTAAATGCTTCTGCCATTGCATTATTACTAAAATAGCCGACTCT

rs1m-2,TGCGGTCTCAGCAACCGTTAATAAACAGGAAGATGCAAATTTTAGTAATAATGCAATGGCAGCCGACTCT

rs1m-3,TGCGGTCTCACCTGTTTATTAACGGTTGCAATTGCATCTTTTTCATCTGCTTCATCTTTTAGCCGACTCT

rs1m-4,TGCGGTCTCAAAAATCGTGCAATTAGTTTAAGTGTTCGTGCAAAAGATGAAGCAGATGAAAGCCGACTCT

rs1m-5,TGCGGTCTCATAAACTAATTGCACGATTTTTACGGTCTACACCGGTAAATTTTGCTTCAAAGCCGACTCT

rs1m-6,TGCGGTCTCATGCAACCCTTGTCTTAAGTGTAGGCGATGAAGTTGAAGCAAAATTTACCGAGCCGACTCT

rs1m-7,TGCGGTCTCATTAAGACAAGGGTTGCATCTTCAACACGATCACGACTTGCTTCACTTGCAAGCCGACTCT

rs1m-8,TGCGGTCTCAAGAACTGGCTGACGGCGTTGAAGGCTACTTACGTGCAAGTGAAGCAAGTCAGCCGACTCT

rs1m-9,TGCGGTCTCACCGTCAGCCAGTTCTACAGTTGCACCTTTTGCGTCTACTGCGGTAACTTTAGCCGACTCT

rs1m-10,TGCGGTCTCATTTAAATAAAAAAGGTGCAATTGTTACCGGTAAAGTTACCGCAGTAGACGAGCCGACTCT

rs1m-11,TGCGGTCTCATTGCACCTTTTTTATTTAAAGCTACCCAATTGTTAAACGGGTCTTCTGCCAGCCGACTCT

rs1m-12,TGCGGTCTCAAGAACGTGAACGTATTAGTCTGGGCGTAAAGCAACTGGCAGAAGACCCGTAGCCGACTCT

rs1m-13,TGCGGTCTCAAGACTAATACGTTCACGTTCTGCGTCTACCTGTAAAACAACTGCTGCAATAGCCGACTCT

rs1m-14,TGCGGTCTCAAAGCTGTACGTGAATATAAAAAAGGAGACGAAATTGCAGCAGTTGTTTTAAGCCGACTCT

rs1m-15,TGCGGTCTCATTTTTATATTCACGTACAGCTTCTTCACCTGCAACATTCCAACTGATGTCAGCCGACTCT

rs1m-16,TGCGGTCTCACGGTGGCATCGATGGTCTTGTCCATTTAAGTGACATCAGTTGGAATGTTGAGCCGACTCT

rs1m-17,TGCGGTCTCAATCGATGCCACCGTCAAGGCCGATAAAGATGCCAAAGTCAGTAATGCTTTAGCCGACTCT

rs1m-18,TGCGGTCTCAAATAAAGGCGACCGTGTAGAGGGTAAGATTAAAAGCATTACTGACTTTGGAGCCGACTCT

rs1m-19,TGCGGTCTCACACGGTCGCCTTTATTATGGGTTTCAGCGAACTGCTGCCACGGGTTAGCCAGCCGACTCT

rs1m-20,TGCGGTCTCAACGTCGTCGTATTAGTTTAGGTTTAAAACAGTGCAAGGCTAACCCGTGGCAGCCGACTCT

rs1m-21,TGCGGTCTCACCTAAACTAATACGACGACGTTCTTCGTCGATATCTAAAACCATTACCTCAGCCGACTCT

rs1m-22,TGCGGTCTCATAAAGTAGTAAACGTAGGTGACGTAGTGGAGGTAATGGTTTTAGATATCGAGCCGACTCT

rs1m-23,TGCGGTCTCACGTCACCTACGTTTACTACTTTACTCGGATGGATGTTTTTATTGGTCCAGAGCCGACTCT

rs1m-24,TGCGGTCTCATAGAGGGCCTTGTTCACGTTAGTGAAATGGACTGGACCAATAAAAACATCAGCCGACTCT

rs1m-25,TGCGGTCTCATGAACAAGGCCCTCTACACCTTCCTCGATCTCTACGAAGCAACCATAATCAGCCGACTCT

rs1m-26,TGCGGTCTCACAAATTAACCGGCAGAGTTACCAATTTAACCGATTATGGTTGCTTCGTAGAGCCGACTCT

rs1m-27,TGCGGTCTCATCTGCCGGTTAATTTGGTACCTTCCGGATAACGTTTTGCAATTGCAACCCAGCCGACTCT

rs1m-28,TGCGGTCTCATTAGTTTAGGATTGAAACAGTTAGGTGAAGATCCGTGGGTTGCAATTGCAAGCCGACTCT

rs1m-29,TGCGGTCTCATAACTGTTTCAATCCTAAACTAACACGGGTACGTTCACGATCAAATTTTAAGCCGACTCT

rs1m-30,TGCGGTCTCAAATGTTGGCGACGAGATAACCGTAAAGGTTTTAAAATTTGATCGTGAACGAGCCGACTCT

rs1m-31,TGCGGTCTCATCGTCGCCAACATTTACGATTTCACTCGGATGTTTAACACGTTTCCATGCAGCCGACTCT

rs1m-32,TGCGGTCTCAGGCGTTGATGGTTTATTACACATCACCGACATGGCATGGAAACGTGTTAAAGCCGACTCT

rs1m-33,TGCGGTCTCAAATAAACCATCAACGCCGCCTAAGTCGACAAATGCACCATAATCGGTTAAAGCCGACTCT

rs1m-34,TGCGGTCTCAGAAGGTATGGAAGTAAAGGGTATTGTAAAGAATTTAACCGATTATGGTGCAGCCGACTCT

rs1m-35,TGCGGTCTCACCCTTTACTTCCATACCTTCTTGCAGATTTTCTAATAACTGATCACGTTCAGCCGACTCT

rs1m-36,TGCGGTCTCATGCAGTAATCGAAAGTGAAAACTCAGCAGAACGTGATCAGTTATTAGAAAAGCCGACTCT

rs1m-37,TGCGGTCTCATCACTTTCGATTACTGCACGACGACTAACTACTACGTTGTTACGTTTCTGAGCCGACTCT

rs1m-38,TGCGGTCTCAGAATTAGAATTTAAAGTAATCAAATTAGATCAGAAACGTAACAACGTAGTAGCCGACTCT

rs1m-39,TGCGGTCTCAAATTTGATTACTTTAAATTCTAATTCTTTACCTTCTAAATGTAAGGTATCAGCCGACTCT

rs1m-40,TGCGGTCTCAGTTTAGTTGATGTTCGTCCGGTTCGTGATACCTTACATTTAGAAGGTAAAAGCCGACTCT

rs1m-41,TGCGGTCTCAGGACGAACATCAACTAAACTGCCTGGTAAAAATGCACGAATACCATTTAAAGCCGACTCT

rs1m-42,TGCGGTCTCAACGGCAAGGTAAAAGGCGGCTTTACTGTTGAGTTAAATGGTATTCGTGCAAGCCGACTCT

rs1m-43,TGCGGTCTCACCTTTTACCTTGCCGTTGATTACACCGGTTACAGTTTCTGCATCTTCATAAGCCGACTCT

rs1m-44,TGCGGTCTCACATGAAGCATGGATTACCTTAGAAAAAGCATATGAAGATGCAGAAACTGTAGCCGACTCT

rs1m-45,TGCGGTCTCAGGTAATCCATGCTTCATGACGTTTTGCTTTTTCACGACTTAATAAGGTTTAGCCGACTCT

rs1m-46,TGCGGTCTCATTTAGATGCAGTAGAGGATGGCTTCGGTGAAACCTTATTAAGTCGTGAAAAGCCGACTCT

rs1m-47,TGCGGTCTCACATCCTCTACTGCATCTAAAGCTACATCTACCTCATCGCCTACCTGAATTAGCCGACTCT

rs1m-48,TGCGGTCTCAAGAACAGTTTAAAAATGCACAGGGTGAATTAGAAATTCAGGTAGGCGATGAGCCGACTCT

rs1m-49,TGCGGTCTCATGTGCATTTTTAAACTGTTCTGCCGGAATTGCACTTTCACTTTTTAAACCAGCCGACTCT

rs1m-50,TGCGGTCTCAATAGACAAAGATGTTGTTTTAGTTGATGCAGGTTTAAAAAGTGAAAGTGCAGCCGACTCT

rs1m-51,TGCGGTCTCAAACTAAAACAACATCTTTGTCTATAGCAACAACTACGCCACGCACGATTGAGCCGACTCT

rs1m-52,TGCGGTCTCAAGGAAAGTTTAAAAGAAATTGAAACCCGTCCGGGCTCAATCGTGCGTGGCAGCCGACTCT

rs1m-53,TGCGGTCTCATCAATTTCTTTTAAACTTTCCTCGAATAACTGTGCGAATGATTCGGTGGTAGCCGACTCT

rs2m-1,TGCGGTCTCACTCTGCTTCCACGAAACTTTCCTCAGCCTGACTAGCCAGGTCTTGACTACAGCCGACTCT

rs2m-2,TGCGGTCTCAGTGCAGTTGCAGCAACCGTTCGTGAAGGTCGTAGTCAAGACCTGGCTAGTAGCCGACTCT

rs2m-3,TGCGGTCTCATTGCTGCAACTGCACCTAAATATAAGGTTACCGCACGAATTGCATCATCGAGCCGACTCT

rs2m-4,TGCGGTCTCAGATCCGGACGGCGTTGATTTTGTGATCCCGGGCAACGATGATGCAATTCGAGCCGACTCT

rs2m-5,TGCGGTCTCACGCCGTCCGGATCTGAGTTTGTGTCCACGATTGCAAAAACCGGGATGCCTAGCCGACTCT

rs2m-6,TGCGGTCTCAATCATGAACATATTGCAATTAAAGAAGCAAACAACTTAGGCATCCCGGTTAGCCGACTCT

rs2m-7,TGCGGTCTCAAATTGCAATATGTTCATGATCTGCATCAATAACAAACAGAGCATCCGGTAAGCCGACTCT

rs2m-8,TGCGGTCTCAAATAGTTTAGGCGGTATAAAAGATATGGGAGGTTTACCGGATGCTCTGTTAGCCGACTCT

rs2m-9,TGCGGTCTCATTTTATACCGCCTAAACTATTCTCTAACTTCTCTAACTCACGGGTACGCAAGCCGACTCT

rs2m-10,TGCGGTCTCAGTACCTTTGATAAATTAACCAAAAAAGAAGCATTAATGCGTACCCGTGAGAGCCGACTCT

rs2m-11,TGCGGTCTCATTGGTTAATTTATCAAAGGTACCATCCTGACTTTGGGTTTCTAAATCTTTAGCCGACTCT

rs2m-12,TGCGGTCTCAAAAACCGTTCGTCAGAGTATTAAACGTTTAAAAGATTTAGAAACCCAAAGAGCCGACTCT

rs2m-13,TGCGGTCTCATCTGACGAACGGTTTTCCAATTGGTTAACATGCCGCCCAGCCAACGATGGAGCCGACTCT

rs2m-14,TGCGGTCTCAGGACGCAGCATTAAGTTGTGACCAATTTTTTGTGAACCATCGTTGGCTGGAGCCGACTCT

rs2m-15,TGCGGTCTCAACTTAATGCTGCGTCCTTTACCGCTTCACTTGCTGCACGTTTGGTACCCAAGCCGACTCT

rs2m-16,TGCGGTCTCAAAAATCGCTTCAAGAAAGGGAAAGATTCTGTTTGTGGGTACCAAACGTGCAGCCGACTCT

rs2m-17,TGCGGTCTCACTTTCTTGAAGCGATTTTGTTTAATTCTGCTAATGCTTCATTGAACATCGAGCCGACTCT

rs2m-18,TGCGGTCTCAAAGTTCATATTATTAATTTAGAAAAAACCGTTCCGATGTTCAATGAAGCAAGCCGACTCT

rs2m-19,TGCGGTCTCATTTTTTCTAAATTAATAATATGAACTTTATTACGTGCACCAAAGATGAACAGCCGACTCT

rs2m-20,TGCGGTCTCATCAGACCCGTTATTGGAATCCTAAAATGAAACCGTTCATCTTTGGTGCACAGCCGACTCT

rs2m-21,TGCGGTCTCACCAATAACGGGTCTGATGGCCGAAATGAACACCTGCCTTTAACATATCACAGCCGACTCT

rs2m-22,TGCGGTCTCACTCGGCCCTATACAAGCAACCGTTTCAATGCGTGATATGTTAAAGGCAGGAGCCGACTCT

rs3m-1,TGCGGTCTCATTTACGACCTTTACGCTGCTGTTTTTTCGGCTGTGCTGCCGGTTTTTCCGAGCCGACTCT

rs3m-2,TGCGGTCTCAGGTGAAATTTTAGGTGGTATGGCAGCAGTTGAACAGCCGGAAAAACCGGCAGCCGACTCT

rs3m-3,TGCGGTCTCAATACCACCTAAAATTTCACCCTTGAAAATCCATACCTTAACACCAATTACAGCCGACTCT

rs3m-4,TGCGGTCTCAACACAAGTGAAGCACACACTACCTATGGCGTAATTGGTGTTAAGGTATGGAGCCGACTCT

rs3m-5,TGCGGTCTCATGTGTGCTTCACTTGTGTTATAATCAATATCTGCACGTAAGGTATGTAACAGCCGACTCT

rs3m-6,TGCGGTCTCATACCGAATGGTATCGTGAAGGTCGTGTTCCGTTACATACCTTACGTGCAGAGCCGACTCT

rs3m-7,TGCGGTCTCACACGATACCATTCGGTACGTGCAATTTCTGCACCACCTAAACGACCACTAAGCCGACTCT

rs3m-8,TGCGGTCTCACGTTTAGGTGCAAAAGGTATTAAAGTTGAAGTTAGTGGTCGTTTAGGTGGAGCCGACTCT

rs3m-9,TGCGGTCTCACCTTTTGCACCTAAACGCATAGCGTTCTGAACTGCTCTCTTCATTGCACGAGCCGACTCT

rs3m-10,TGCGGTCTCAACCAGTCAGTTAGAAAGAAGAGTTATGTTCCGTCGTGCAATGAAGAGAGCAGCCGACTCT

rs3m-11,TGCGGTCTCATCTTCTTTCTAACTGACTGGTAATACTATCTGCGACAAGTTTTGCATCTAAGCCGACTCT

rs3m-12,TGCGGTCTCAGATTAATATTGCAGAAGTTCGTAAACCGGAATTAGATGCAAAACTTGTCGAGCCGACTCT

rs3m-13,TGCGGTCTCACGAACTTCTGCAATATTAATCTGTGCCGGTACGCCTGCTATGTCTGCAACAGCCGACTCT

rs3m-14,TGCGGTCTCAAAAGGTGAAGACGTAGAAAAATTACGTAAAGTTGTTGCAGACATAGCAGGAGCCGACTCT

rs3m-15,TGCGGTCTCATTTTCTACGTCTTCACCTTTTTTACCAATAACTATTCCCGGACGTGCGGTAGCCGACTCT

rs3m-16,TGCGGTCTCATTGAACGTCCGGCAAAAAGTATTCGTGTTACCATTCATACCGCACGTCCGAGCCGACTCT

rs3m-17,TGCGGTCTCAGCCGGACGTTCAATAACAATACGACTAACACTTGCTTTAGCCAGTTCTTTAGCCGACTCT

rs3m-18,TGCGGTCTCAACAGTGACTTCAAAGTTCGTCAGTATTTAACCAAAGAACTGGCTAAAGCAAGCCGACTCT

rs3m-19,TGCGGTCTCACGAACTTTGAAGTCACTGTCCAGATTATCTGCAAATTCTTTGGTATTAGCAGCCGACTCT

rs3m-20,TGCGGTCTCAATCGTAAAGCCTTGGAATAGTACCTGGTTCGCTAATACCAAAGAATTTGCAGCCGACTCT

rs3m-21,TGCGGTCTCATTCCAAGGCTTTACGATGCCCAGACGAATGCCGTTCGGATGAACTTTCTGAGCCGACTCT

rs3m-22,TGCGGTCTCACTCGTTATATCAGCCGCGTTGGTGAGAGGAGGACAGAAAGTTCATCCGAAAGCCGACTCT

rs4m-1,TGCGGTCTCACTTACTATATAATTCAACAATTAAATGTTCATTAATATCAGCACTCAGATAGCCGACTCT

rs4m-2,TGCGGTCTCAACCTTCAAGCGTAAACCGGAACGTAGTGATCTGAGTGCTGATATTAATGAAGCCGACTCT

rs4m-3,TGCGGTCTCAGGTTTACGCTTGAAGGTACCTTCCATTTTACCTGCATCAACTTCTAACCAAGCCGACTCT

rs4m-4,TGCGGTCTCATAGAATTAGCAGAACAGCGTGAAAAACCGACCTGGTTAGAAGTTGATGCAAGCCGACTCT

rs4m-5,TGCGGTCTCACGCTGTTCTGCTAATTCTAATGCTGCTTTAACACGACTTTGTTTTTTTGCAGCCGACTCT

rs4m-6,TGCGGTCTCAAGCCCGAATGACGTGGTTAGTATTCGTGAAAAAGCAAAAAAACAAAGTCGAGCCGACTCT

rs4m-7,TGCGGTCTCAACGTCATTCGGGCTTACCTGATACGAGGCAATGTTCACAACACGTCCGTTAGCCGACTCT

rs4m-8,TGCGGTCTCAACGTCAGCTGGTGTCACACAAAGCAATTATGGTCAACGGACGTGTTGTGAAGCCGACTCT

rs4m-9,TGCGGTCTCATGACACCAGCTGACGTGCTTCTGCACGGGTTGCACCAAAGCCCATACGGTAGCCGACTCT

rs4m-10,TGCGGTCTCAAGCTCTGTTAGAAGGCCGTCTGGATAATGTGGTTTACCGTATGGGCTTTGAGCCGACTCT

rs4m-11,TGCGGTCTCAGGCCTTCTAACAGAGCTAATAAATTCTCGCCGGTGTTGCCTTTTAAACGTAGCCGACTCT

rs4m-12,TGCGGTCTCACGTCAGTTTCGTAATTACTACAAAGAAGCAGCACGTTTAAAAGGCAACACAGCCGACTCT

rs4m-13,TGCGGTCTCATGTAGTAATTACGAAACTGACGTTCTAACACGCCATAAATTCTTCTAACTAGCCGACTCT

rs4m-14,TGCGGTCTCATTATGGTGTTCAGTTAAGAGAGAAACAGAAAGTTAGAAGAATTTATGGCGAGCCGACTCT

rs4m-15,TGCGGTCTCACTCTCTTAACTGAACACCATAATCACTTAAACGCGGTTTACGTGCGCCGTAGCCGACTCT

rs4m-16,TGCGGTCTCAGATACCAAATGTAAAATTGAACAGGCTCCAGGTCAGCACGGCGCACGTAAAGCCGACTCT

rs4m-17,TGCGGTCTCAGTTCAATTTTACATTTGGTATCAATTGCACGCACGCCACTTTTTAAGAACAGCCGACTCT

rs4m-18,TGCGGTCTCATTAAAATTAAGTCGTCGTGAAGGTACAGATCTGTTCTTAAAAAGTGGCGTAGCCGACTCT

rs4m-19,TGCGGTCTCATCACGACGACTTAATTTTAATTTCGGACCTAAATAACGTGCTACCGGTAGAGCCGACTCT

rs5m-1,TGCGGTCTCATTTACCTAAAATTTCTTCAACACTTTTACCACGTTTTGCTGCAACCATTTAGCCGACTCT

rs5m-2,TGCGGTCTCAACCATTGATGGTTTAGAAAATATGAATAGTCCGGAAATGGTTGCAGCAAAAGCCGACTCT

rs5m-3,TGCGGTCTCATTTCTAAACCATCAATGGTTGCACGTACTACGTTGATCGGATTGGTTGAGAGCCGACTCT

rs5m-4,TGCGGTCTCACAGGCGTACATAATGTTTTAGCAAAAGCATATGGCTCAACCAATCCGATCAGCCGACTCT

rs5m-5,TGCGGTCTCAAAAACATTATGTACGCCTGCAACCTCAAGAACAGCACGCATAGCACCTCCAGCCGACTCT

rs5m-6,TGCGGTCTCATGCAGCCAGCTAGTGAAGGAACAGGTATAATTGCTGGAGGTGCTATGCGTAGCCGACTCT

rs5m-7,TGCGGTCTCACACTAGCTGGCTGCATGAATACACGACTACCGGTATGAACTCCCTTAACCAGCCGACTCT

rs5m-8,TGCGGTCTCATAGCATTAAATAATGGAACATTACAGCATCCGGTTAAGGGAGTTCATACCAGCCGACTCT

rs5m-9,TGCGGTCTCAAATGTTCCATTATTTAATGCTACGTTAATCATATTACGACGTGCTTTTTCAGCCGACTCT

rs5m-10,TGCGGTCTCACGTGAAGTTCCGGCAGCAATTCAGAAAGCAATGGAAAAAGCACGTCGTAAAGCCGACTCT

rs5m-11,TGCGGTCTCAGCCGGAACTTCACGTGCTTTACCATAACCGAATCCTACTCTACCATTACCAGCCGACTCT

rs5m-12,TGCGGTCTCATTTTACCGCATTAACTGTAGTAGGCGATGGTAATGGTAGAGTAGGATTCGAGCCGACTCT

rs5m-13,TGCGGTCTCACTACAGTTAATGCGGTAAAACTAAAAATACGGCCGCCCTTGACGGTCTTAAGCCGACTCT

rs5m-14,TGCGGTCTCATACAGGAAAAACTGATCGCAGTAAACCGTGTTAGTAAGACCGTCAAGGGCAGCCGACTCT

rs5m-15,TGCGGTCTCAGCGATCAGTTTTTCCTGTAATTCACCTGCCTGTTTTTCAATATGTGCGGGAGCCGACTCT

rs6m-1,TGCGGTCTCACTCTTCACTATCACCTGCTTCTGCATCATCTGCGGTTTCATTAGCGAAATAGCCGACTCT

rs6m-2,TGCGGTCTCAAGCAAAAGATGAAAGAAGAGAACGTCGTGATGATTTCGCTAATGAAACCGAGCCGACTCT

rs6m-3,TGCGGTCTCATCTTCTTTCATCTTTTGCTTTAACCATCGGACTTGCTTCGGTAACTGCATAGCCGACTCT

rs6m-4,TGCGGTCTCAGCAGTAATAAGATCAATGGTTATGCGTACCAAACATGCAGTTACCGAAGCAGCCGACTCT

rs6m-5,TGCGGTCTCAAACCATTGATCTTATTACTGCGTCGTTAAAACGAAAGGTGGTTTCCAGCTAGCCGACTCT

rs6m-6,TGCGGTCTCAATGAATGTTGAAGCACCGCAGGAAGTTATTGACGAGCTGGAAACCACCTTAGCCGACTCT

rs6m-7,TGCGGTCTCACGGTGCTTCAACATTCATCAGCACATAATGAGCCTTATGTAATTTATTAAAGCCGACTCT

rs6m-8,TGCGGTCTCAGGGTCGTCGTCAGTTAGCATATCCGATTAATAAATTACATAAGGCTCATTAGCCGACTCT

rs6m-9,TGCGGTCTCAAACTGACGACGACCCCAGTCTTCTAAACGATGAATTTTACCTTCTGCACCAGCCGACTCT

rs6m-10,TGCGGTCTCACATGATTGAACGTTATACCGCAGCAATTACCGGTGCAGAAGGTAAAATTCAGCCGACTCT

rs6m-11,TGCGGTCTCACGGTATAACGTTCAATCATGCCCGGAACCTGTTCACTCTGATCCGGGTGCAGCCGACTCT

rs6m-12,TGCGGTCTCACGAGTCCATGGAGACACTACGAGATTGTTTTTATGGTGCACCCGGATCAGAGCCGACTCT

rs7m-1,TGCGGTCTCAATTTAAATAGCCCAGTGCCGGCTGTTTTGATGATGCACCTGCCTGATGACAGCCGACTCT

rs7m-2,TGCGGTCTCAGCACATTATCGTTGGCTTAGTTTACGTAGTTTTAGTCATCAGGCAGGTGCAGCCGACTCT

rs7m-3,TGCGGTCTCAGCCAACGATAATGTGCAAATGCTTTGTTCGCTTCTGCCATACGATGCACGAGCCGACTCT

rs7m-4,TGCGGTCTCAGAAAATAAAGGTACCGCAGTTAAAAAACGTGAAGACGTGCATCGTATGGCAGCCGACTCT

rs7m-5,TGCGGTCTCATGCGGTACCTTTATTTTCTGCTGCATCACTTAATTCATTTGCTAATCTTAAGCCGACTCT

rs7m-6,TGCGGTCTCATAAGAGAGGTGATAAAAGTATGGCTTTAAGATTAGCAAATGAATTAAGTGAGCCGACTCT

rs7m-7,TGCGGTCTCACCATACTTTTATCACCTCTCTTACGTGCTGCTTCTACTATCCAACGCATTAGCCGACTCT

rs7m-8,TGCGGTCTCAAAGTTCGTCCGGTTCGTCGTAATGCTCTGGCAATGCGTTGGATAGTAGAAAGCCGACTCT

rs7m-9,TGCGGTCTCACGAACCGGACGAACTTCAACCGGAACCTGATAGGTACTACCACCAACACGAGCCGACTCT

rs7m-10,TGCGGTCTCAATGTTCGTCCGACTGTGGAAGTTAAAAGTCGTCGTGTTGGTGGTAGTACCAGCCGACTCT

rs7m-11,TGCGGTCTCAACAGTCGGACGAACATTTTCTAATGCAACTTCGAAAGCTTCTAATTCACTAGCCGACTCT

rs7m-12,TGCGGTCTCATTAGAAACCTTAGCACAGCGTAGTGGTAAAAGTGAATTAGAAGCTTTCGAAGCCGACTCT

rs7m-13,TGCGGTCTCAGCTGTGCTAAGGTTTCTAATGCACTATAAACAATACTTTCTGCGGTACTTAGCCGACTCT

rs7m-14,TGCGGTCTCACGTGAATATTTTAATGGTTGACGGCAAAAAAAGTACCGCAGAAAGTATTGAGCCGACTCT

rs7m-15,TGCGGTCTCACAACCATTAAAATATTCACGAATTTTGCCAGCAGTTCTGAGCCGAACTTCAGCCGACTCT

rs7m-16,TGCGGTCTCAGTGTTATTGGCCAACGTAAAATCTTACCTGATCCGAAGTTCGGCTCAGAAAGCCGACTCT

rs7m-17,TGCGGTCTCACGTTGGCCAATAACACGACGACGCGGCCGTGCCTACGATGTTTAGCTAAGAGCCGACTCT

rs8m-1,TGCGGTCTCATGCAACATAACAAATAATCTCTCCGCCTAAGCCAGCCTGACGTGCTGCACAGCCGACTCT

rs8m-2,TGCGGTCTCATGTTGTTTCAACTAGTAAAGGTGTTATGACCGATCGTGCAGCACGTCAGGAGCCGACTCT

rs8m-3,TGCGGTCTCAACCTTTACTAGTTGAAACAACAGCAATTCCTAAGCCAGCCATAACTTTCGAGCCGACTCT

rs8m-4,TGCGGTCTCAGGCCTGCGTATCTACAAACGTAAAGATGAATTACCGAAAGTTATGGCTGGAGCCGACTCT

rs8m-5,TGCGGTCTCATGTAGATACGCAGGCCCGGACGACTAACACGCTGAATACTCTCTACAACTAGCCGACTCT

rs8m-6,TGCGGTCTCATTAACCTTAAAATACTTCCAGGGTAAAGCAGTTGTAGAGAGTATTCAGCGAGCCGACTCT

rs8m-7,TGCGGTCTCACCTGGAAGTATTTTAAGGTTAATTCTAATTCCGGTTTGGTATCACCTTCAAGCCGACTCT

rs8m-8,TGCGGTCTCAAAGGAAGAAGGCTTCATTGAAGACTTCAAAGTTGAAGGTGATACCAAACCAGCCGACTCT

rs8m-9,TGCGGTCTCAAATGAAGCCTTCTTCCTTCAGAACATTTGCAATTGCAACCTTCAGTTTACAGCCGACTCT

rs8m-10,TGCGGTCTCAGCAAATAAAGCAGCTGTAACAATGCCGAGTAGTAAACTGAAGGTTGCAATAGCCGACTCT

rs8m-11,TGCGGTCTCATTACAGCTGCTTTATTTGCTGCCTGACCATTACGAATACGGGTTAACATGAGCCGACTCT

rs8m-12,TGCGGTCTCACGCGGAGACTCAATGCAGGATCCGATTGCAGACATGTTAACCCGTATTCGAGCCGACTCT

rs9m-1,TGCGGTCTCAACGTTTACTAAACTGCGGACGACGACGTGCTTTACGTAAACCAACTTTCTAGCCGACTCT

rs9m-2,TGCGGTCTCATACCCGTGATGCACGTCAGGTTGAAAGAAAGAAAGTTGGTTTACGTAAAGAGCCGACTCT

rs9m-3,TGCGGTCTCACGTGCATCACGGGTAACAAAACCTGCTTTACGTAATTCTGATCTAAGCGAAGCCGACTCT

rs9m-4,TGCGGTCTCAATTACCCGTGCATTAATGGAATATGATGAATCGCTTAGATCAGAATTACGAGCCGACTCT

rs9m-5,TGCGGTCTCACATTAATGCACGGGTAATACCATGACGAATAGCGCCTGCCTGGCCTGAAAAGCCGACTCT

rs9m-6,TGCGGTCTCAAAATTAGATTTATATATAACAGTTAAAGGCGGCGGTATTTCAGGCCAGGCAGCCGACTCT

rs9m-7,TGCGGTCTCACCTTTAACTGTTATATATAAATCTAATTTTTCAACCATGTCCACTAATTCAGCCGACTCT

rs9m-8,TGCGGTCTCAAACCGCACGTATGGTGGTACGTCAACCTTTAGAATTAGTGGACATGGTTGAGCCGACTCT

rs9m-9,TGCGGTCTCAACCATACGTGCGGTTTCTCTGCCAAAATACTGCTCAAGACTACGCTGATTAGCCGACTCT

rs9m-10,TGCGGTCTCACATCAAACCGGGCAACGGAAAAATCGTGATTAATCAGCGTAGTCTTGAGCAGCCGACTCT

rs9m-11,TGCGGTCTCAGCCCGGTTTGATGAAAACACGTGCTGCACTTGACTTACGACGACCGGTTCAGCCGACTCT

rs9m-12,TGCGGTCTCACCGCCCTGGACAGGGGGAGCAGAAAATCAGTACTACGGAACCGGTCGTCGAGCCGACTCT

rs10m-1,TGCGGTCTCAACCTAAACTAATCTGAACGTCCACACCTGCAGCCAGGTCTAATCTCATCAAGCCGACTCT

rs10m-2,TGCGGTCTCAGTTGAACCGACCGAAAAAACCGTGGACGCCCTGATGAGATTAGACCTGGCAGCCGACTCT

rs10m-3,TGCGGTCTCATTCGGTCGGTTCAACAATGTCAACCAGACGTAAATGGGTACGAATCTCGTAGCCGACTCT

rs10m-4,TGCGGTCTCATCACCGCACGTAAATAAAGATGCACGTGACCAATACGAGATTCGTACCCAAGCCGACTCT

rs10m-5,TGCGGTCTCATTATTTACGTGCGGTGAGATTAAAACGGTAAAACGTTCTTTACGGGTCGGAGCCGACTCT

rs10m-6,TGCGGTCTCAGTACCGGTGCACAGGTTCGTGGTCCGATTCCGTTACCGACCCGTAAAGAAAGCCGACTCT

rs10m-7,TGCGGTCTCACCTGTGCACCGGTACGTTTTGCGGTTTCAACAATTTCTGCGGTTGCCTGAAGCCGACTCT

rs10m-8,TGCGGTCTCAGTATTCGTTTAAAAGCATTCGACCATCGTTTAATTGATCAGGCAACCGCAAGCCGACTCT

rs10m-9,TGCGGTCTCACGAATGCTTTTAAACGAATACGAATACGCTGATTCTGGCCCGCTCACGCGAGCCGACTCT

rs11m-1,TGCGGTCTCATACACGACGTTTTTTCGGCGGACGACAACCATTATGCGGAATCGGGGTAAAGCCGACTCT

rs11m-2,TGCGGTCTCAATGCAGCAGGTTTTCGTATTACCAACATTACTGATGTTACCCCGATTCCGAGCCGACTCT

rs11m-3,TGCGGTCTCACGAAAACCTGCTGCATTTAATGCACGAATGGTACTCTCTCTACCCGGACCAGCCGACTCT

rs11m-4,TGCGGTCTCACATTAAAAATTTAGAAGTTATGGTGAAAGGCCCAGGTCCGGGTAGAGAGAAGCCGACTCT

rs11m-5,TGCGGTCTCAACCATAACTTCTAAATTTTTAATGCCGTATTCTTTAACTGCATCTGCACAAGCCGACTCT

rs11m-6,TGCGGTCTCAACCCCGTTCGCAGCTCAAGTGGCAGCTGAACGTTGTGCAGATGCAGTTAAAGCCGACTCT

rs11m-7,TGCGGTCTCATGCGAACGGGGTACTTTTACGACTACCACGAAAACCACTACCACCTGCGGAGCCGACTCT

rs11m-8,TGCGGTCTCACACTGATCGTCAGGGTAATGCATTAGGTTGGGCAACCGCAGGTGGTAGTGAGCCGACTCT

rs11m-9,TGCGGTCTCAACCCTGACGATCAGTGATGGTCACGATGGTGTTGTTAAAACTTGCATGAAAGCCGACTCT

rs11m-10,TGCGGTCTCACGTAAACAGGTTAGTGATGGCGTGGCACATATTCATGCAAGTTTTAACAAAGCCGACTCT

rs11m-11,TGCGGTCTCACCATCACTAACCTGTTTACGCACTCTTTTTCTTGCTCTAATCGGTGCTTTAGCCGACTCT

rs11m-12,TGCGGTCTCACACCTCTCCCCAAGGCATGTAGGGCCTGCGGCAAAAGCACCGATTAGAGCAGCCGACTCT

rs12m-1,TGCGGTCTCAAGCTTTCGGACGTTTCACGCCATATTTACTACGTGCCTGTTTACGATCTTAGCCGACTCT

rs12m-2,TGCGGTCTCAAGTACGTGGTGCTCTGGATTGTAGTGGTGTTAAAGATCGTAAACAGGCACAGCCGACTCT

rs12m-3,TGCGGTCTCACCAGAGCACCACGTACTGTGTGGTATCTCACGCCCGGTAAATCTTTCACTAGCCGACTCT

rs12m-4,TGCGGTCTCAGAACATAGTGTAATATTAATTAGAGGCGGTAGAGTGAAAGATTTACCGGGAGCCGACTCT

rs12m-5,TGCGGTCTCAGCCTCTAATTAATATTACACTATGTTCCTGTAAATTATGACCTTCACCACAGCCGACTCT

rs12m-6,TGCGGTCTCATAACGGTTTTGAAGTAACATCATACATTGGTGGTGAAGGTCATAATTTACAGCCGACTCT

rs12m-7,TGCGGTCTCAGATGTTACTTCAAAACCGTTAGTTAAACGAACACGACACACCTTACGTAAAGCCGACTCT

rs12m-8,TGCGGTCTCATACCACCACCCCGAAAAAACCGAATAGTGCATTACGTAAGGTGTGTCGTGAGCCGACTCT

rs12m-9,TGCGGTCTCACGGGGTGGTGGTATAAACACGGGTACAAACACCTCTCTTCTGCGGACATGAGCCGACTCT

rs12m-10,TGCGGTCTCAAAAAGTTGCAAAAAGTAACGTGCCGGCTCTGGAAGCATGTCCGCAGAAGAAGCCGACTCT

rs12m-11,TGCGGTCTCACGTTACTTTTTGCAACTTTTCTAGCACGCGGTTTACGAACTAACTGGTTTAGCCGACTCT

rs12m-12,TGCGGTCTCACCTAAACTTCTCACCGGCGGTGCAACCGTAAACCAGTTAGTTCGTAAACCAGCCGACTCT

rs13m-1,TGCGGTCTCATTTTTTAATCGGTTTACGCGGACCTTTACGGGTACGTGCATTGGTTTTGGAGCCGACTCT

rs13m-2,TGCGGTCTCACATCGTCGTGGTTTACCGGTTCGTGGTCAGCGTACCAAAACCAATGCACGAGCCGACTCT

rs13m-3,TGCGGTCTCAGGTAAACCACGACGATGACGTAAGCCTCTATAGCATCCTAAATCCATTAAAGCCGACTCT

rs13m-4,TGCGGTCTCAGTCGTGAAATTAGTATGTCAATCAAACGTTTAATGGATTTAGGATGCTATAGCCGACTCT

rs13m-5,TGCGGTCTCATTGACATACTAATTTCACGACGTAAATCACCTTCTACTACAAATTTAGCCAGCCGACTCT

rs13m-6,TGCGGTCTCAGTCAGATTGATACCTTACGTGACGAGGTGGCTAAATTTGTAGTAGAAGGTAGCCGACTCT

rs13m-7,TGCGGTCTCACACGTAAGGTATCAATCTGACCTTCACTTAATTCTGAGATTTTAACATCTAGCCGACTCT

rs13m-8,TGCGGTCTCAATTCTGGCTGCAGCAGGAATAGCAGAAGATGTTAAAATCTCAGAATTAAGAGCCGACTCT

rs13m-9,TGCGGTCTCATGCTGCAGCCAGAATTGCTTTACTACGGGTTTTACCAACACCATAAATTGAGCCGACTCT

rs13m-10,TGCGGTCTCAATCATAAACATGCAGTTATTGCTCTGACTTCAATTTATGGTGTTGGTAAAAGCCGACTCT

rs13m-11,TGCGGTCTCACAATAACTGCATGTTTATGATCCGGAATATTAATACCTGCAATACGTGCGAGCCGACTCT

rs14m-1,TGCGGTCTCACCAACTTGCTTTTTTTAAACCCGGAATTTCACCACGCATTGCTGCTTCACAGCCGACTCT

rs14m-2,TGCGGTCTCATTACGTAAATTCGGCTTAAGTAGAATCAAAGTTCGTGAAGCAGCAATGCGAGCCGACTCT

rs14m-3,TGCGGTCTCATTAAGCCGAATTTACGTAAGAAGCCATGCGGTCTGCCGGTCTGACGACATAGCCGACTCT

rs14m-4,TGCGGTCTCACCGCGTGACTCAAGTCCGAGTCGTCAGCGTAACAGATGTCGTCAGACCGGAGCCGACTCT

rs14m-5,TGCGGTCTCACTTGAGTCACGCGGTAAGGTCTGTAATTTTAAAACTGCGTTCCAACGATCAGCCGACTCT

rs14m-6,TGCGGTCTCAAAGCAATCATCTCAGACGTTAATGCATCAGACGAAGATCGTTGGAACGCAAGCCGACTCT

rs14m-7,TGCGGTCTCACGTCTGAGATGATTGCTTTTAATTCTGCACGTTTAGCGAAATATTTATCTAGCCGACTCT

rs14m-8,TGCGGTCTCAGCTAGAGAAGTTAAACGTGTTGCATTAGCAGATAAATATTTCGCTAAACGAGCCGACTCT

rs14m-9,TGCGGTCTCAAACACGTTTAACTTCTCTAGCTTTCATTGACTGTTTTGCTCAGATTAGAGAGCCGACTCT

rs15m-1,TGCGGTCTCAACGACGTAAACCTAAACGTTCAATTAACTGGGTATAACGTGCTACGTCTTAGCCGACTCT

rs15m-2,TGCGGTCTCAGTCGTAAATTACTGGACTATTTAAAACGTAAAGACGTAGCACGTTATACCAGCCGACTCT

rs15m-3,TGCGGTCTCATTAAATAGTCCAGTAATTTACGACGCTGACTTACCATACGTAACAGACCTAGCCGACTCT

rs15m-4,TGCGGTCTCAGAACATAAAAAAGACCACCATTCAAGAAGAGGTCTGTTACGTATGGTAAGAGCCGACTCT

rs15m-5,TGCGGTCTCATGGTGGTCTTTTTTATGTTCTGCAAAATGGCCTTGTAAATGATTAATCTGAGCCGACTCT

rs15m-6,TGCGGTCTCACCGAAGTTCAGGTTGCATTATTAACCGCACAGATTAATCATTTACAAGGCAGCCGACTCT

rs15m-7,TGCGGTCTCAGCAACCTGAACTTCGGTTGAGCCGGTATCATTTGCATCACGGCCGAATTCAGCCGACTCT

rs15m-8,TGCGGTCTCACAGTTTAAGTACAGAGGCAACCGCAAAAATCGTAAGTGAATTCGGCCGTGAGCCGACTCT

rs16m-1,TGCGGTCTCATGCTGCTTTATTAACTTCTTTGATCAGTGCTGCAACACGATCTGAGATGGAGCCGACTCT

rs16m-2,TGCGGTCTCACCGTATTGCACACTGGGTAGGCCAGGGTGCAACCATCTCAGATCGTGTTGAGCCGACTCT

rs16m-3,TGCGGTCTCACCAGTGTGCAATACGGTCTAAGTCTAAACGGGTACCTTCTTCTTTTTCACAGCCGACTCT

rs16m-4,TGCGGTCTCAAGCGTGTTGGTTTCTTCAATCCGATTGCAAGTGAAAAAGAAGAAGGTACCAGCCGACTCT

rs16m-5,TGCGGTCTCAGAAGAAACCAACACGCTCGATAAAACGACCGTTACGAGCATTACGACTATAGCCGACTCT

rs16m-6,TGCGGTCTCAACGTCCGTTTTATCAAGTAGTAGTTGCAGATAGTCGTAATGCTCGTAACGAGCCGACTCT

rs16m-7,TGCGGTCTCAACTTGATAAAACGGACGTTTTTTTGCACCATGACGTGCTAAACGAATGGTAGCCGACTCT

rs16m-8,TGCGGTCTCACAATACACTATCGATTTGTAGGTGTATGACGTTACCATTCGTTTAGCACGAGCCGACTCT

rs17m-1,TGCGGTCTCATAAAACTGCTTTCTCAACTACACGTACCAGGGTCCATGATTTGGTTTTACAGCCGACTCT

rs17m-2,TGCGGTCTCAGTAGTTGAAATTCGTGAATGTCGTCCGTTAAGTAAAACCAAATCATGGACAGCCGACTCT

rs17m-3,TGCGGTCTCACATTCACGAATTTCAACTACATCTCCTATACCGCATTCGTTGTTTTCATCAGCCGACTCT

rs17m-4,TGCGGTCTCATTATTAAACGTACCACCAAATTACACGTACATGATGAAAACAACGAATGCAGCCGACTCT

rs17m-5,TGCGGTCTCATTTGGTGGTACGTTTAATAAATTTACCGTAGATCGGATGTTTTACGAAACAGCCGACTCT

rs17m-6,TGCGGTCTCAAATGGAAAAAAGTATTGTTGTTGCAATTGAACGTTTCGTAAAACATCCGAAGCCGACTCT

rs17m-7,TGCGGTCTCAACAACAATACTTTTTTCCATTTTGTCTGAAACAACACGACCCTGTAAGGTAGCCGACTCT

rs17m-8,TGCGGTCTCACTTTTTATGCGCTCGGTCACAGATAAAATTCGTACCTTACAGGGTCGTGTAGCCGACTCT

rs18m-1,TGCGGTCTCACTGATGACGATCGGTATACGGTAATAAACTTAAATAACGTGCACGTTTAAAGCCGACTCT

rs18m-2,TGCGGTCTCATGCAAAATATCAGCGTCAGTTAGCTAGAGCAATTAAACGTGCACGTTATTAGCCGACTCT

rs18m-3,TGCGGTCTCAGACGCTGATATTTTGCACGGGTACCGGTAATACGACTCGGAACAATTTTGAGCCGACTCT

rs18m-4,TGCGGTCTCAGCAACCTTAAAAAATTATATTACCGAATCAGGCAAAATTGTTCCGAGTCGAGCCGACTCT

rs18m-5,TGCGGTCTCAGGTAATATAATTTTTTAAGGTTGCAATATCTTTATAATCAATTTCCTGTAAGCCGACTCT

rs18m-6,TGCGGTCTCATCTGCAGATTCACCGCAGAAGGCGTACAGGAAATTGATTATAAAGATATTAGCCGACTCT

rs18m-7,TGCGGTCTCACGGTGAATCTGCAGAATTTACGACGACGAAAATAACGAGCGGATGATACGAGCCGACTCT

rs19m-1,TGCGGTCTCATTTTTTTTTTGCTTTTTTATCTGCTGCATGACCACGATAGGTACGGGTCGAGCCGACTCT

rs19m-2,TGCGGTCTCAGAAATGGTAGGCCATAAATTAGGTGAATTTGCACCGACCCGTACCTATCGAGCCGACTCT

rs19m-3,TGCGGTCTCATTTATGGCCTACCATTTCGTCTGTTACGAATACTGGAACATGCTGACGACAGCCGACTCT

rs19m-4,TGCGGTCTCAAATATGATAGGTTTAACTATCGCAGTTCATAATGGTCGTCAGCATGTTCCAGCCGACTCT

rs19m-5,TGCGGTCTCAGCGATAGTTAAACCTATCATATTCGGAAAAATGGTACTACGTCTTGACCAAGCCGACTCT

rs19m-6,TGCGGTCTCATGAATCAGGAGACAAAAAACCGCTGAGAACCTGGTCAAGACGTAGTACCAAGCCGACTCT

rs19m-7,TGCGGTCTCATTTTTTGTCTCCTGATTCAACTGCTTTTTCAACTTTTTTTAATAAATGTAAGCCGACTCT

rs19m-8,TGCGGTCTCATTAAAAAAAGGTCCGTTTATTGATTTACATTTATTAAAAAAAGTTGAAAAAGCCGACTCT

rs19m-9,TGCGGTCTCATAAACGGACCTTTTTTTAAACTACGCGGCCAATGCCGCGCCGGTACTCCGAGCCGACTCT

rs20m-1,TGCGGTCTCAAGCTAATTTATTAATCTGTGCGGTCAGGTTTGCTTTATGACGTGCTGCTTAGCCGACTCT

rs20m-2,TGCGGTCTCAGTCAGGCAGCAAAAGGTTTAATTCATAAAAATAAAGCAGCACGTCATAAAAGCCGACTCT

rs20m-3,TGCGGTCTCACCTTTTGCTGCCTGACGATCAACAATCGGCTGCATTTCATTGAAAGCTTTAGCCGACTCT

rs20m-4,TGCGGTCTCAAATTGAAGCAGGTGATAAAGCAGCAGCACAGAAAGCTTTCAATGAAATGCAGCCGACTCT

rs20m-5,TGCGGTCTCATTTATCACCTGCTTCAATTGCTGCATAAACTTTTTTAATAAAGGTACGCAAGCCGACTCT

rs20m-6,TGCGGTCTCAGTAAACATAATGCTAGTCGTAGAAGTATGATGCGTACCTTTATTAAAAAAAGCCGACTCT

rs20m-7,TGCGGTCTCATCTACGACTAGCATTATGTTTACGTGCTTTTTCACTCTGAATTGCACGTTAGCCGACTCT

rs20m-8,TGCGGTCTCACGGTGTGGTCGCAAATATTAAAAGTGCAAAAAAACGTGCAATTCAGAGTGAGCCGACTCT

rs21m-1,TGCGGTCTCAATATAAACGGGTACGACGTGCATTTTCACGTGCTAATTTTTTTGCATGACAGCCGACTCT

rs21m-2,TGCGGTCTCACGTAAACGTGCAAAAGCAAGTGCAGTTAAACGTCATGCAAAAAAATTAGCAGCCGACTCT

rs21m-3,TGCGGTCTCAGCTTTTGCACGTTTACGTTCGGTGGTCGGTTTTTCATAAAACTCTCTTCTAGCCGACTCT

rs21m-4,TGCGGTCTCAAAGGCTGGTGTTTTAGCAGAGGTAAGAAGAAGAGAGTTTTATGAAAAACCAGCCGACTCT

rs21m-5,TGCGGTCTCAGCTAAAACACCAGCCTTTTCACAACTTCTCTTAAAACGTCTCAGTGCTACAGCCGACTCT

rs21m-6,TGCGGTCTCAATAAAGGTAAGAGAAAATGAACCGTTTGACGTAGCACTGAGACGTTTTAAAGCCGACTCT

rs21m-7,TGCGGTCTCAGGTTCATTTTCTCTTACCTTTATAACCGGAGTGCTAGGTGTACCATTTAGAGCCGACTCT

 

Construction oligonucleotide PCR-amplification primers:

BBN-S, 5’-CGTCAGGAGGAGAGTCGGCT -3’

BSA-AS, 5’-GTGTCGCTGGTGCGGTCTCA-3’

 

Selection oligonucleotides-pool a:

rs1m-1a,ggtGCTCTTCaAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAGAAGCATTTAAAGCAGCAAAAGGTGAAgctcgGAGAC,27

rs1m-2a,ggtGCTCTTCaAAAAAAAAAAAAAAAAAGCCATTGCATTATTACTAAAATTTGCATCTTCgctcgGAGAC,32

rs1m-3a,ggtGCTCTTCaAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAATGCAATTGCAACCGTTAATAAACAGGgctcgGAGAC,26

rs1m-4a,ggtGCTCTTCaAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAATTCATCTGCTTCATCTTTTGCACGgctcgGAGAC,24

rs1m-5a,ggtGCTCTTCaAAAAAAAAAAAAAAAAGGTGTAGACCGTAAAAATCGTGCAATTAGTTTAgctcgGAGAC,33

rs1m-6a,ggtGCTCTTCaAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAACGGTAAATTTTGCTTCAACTTCATCGCgctcgGAGAC,27

rs1m-7a,ggtGCTCTTCaAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAACGTGTTGAAGATGCAACCCTTGTCTTAAgctcgGAGAC,28

rs1m-8a,ggtGCTCTTCaAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAGACTTGCTTCACTTGCACGTAAGTAGCCgctcgGAGAC,28

rs1m-9a,ggtGCTCTTCaAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAATGCAACTGTAGAACTGGCTGACGGgctcgGAGAC,24

rs1m-10a,ggtGCTCTTCaAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAACGTCTACTGCGGTAACTTTACCGGTAACgctcgGAGAC,28

rs1m-11a,ggtGCTCTTCaAAAAAAAAAAAAAAAAACAATTGGGTAGCTTTAAATAAAAAAGGTGCAAgctcgGAGAC,32

rs1m-12a,ggtGCTCTTCaAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAACGGGTCTTCTGCCAGTTGCTgctcgGAGAC,21

rs1m-13a,ggtGCTCTTCaAAAAAAAAAAAAAAAAAAAGGTAGACGCAGAACGTGAACGTATTAGTCTgctcgGAGAC,30

rs1m-14a,ggtGCTCTTCaAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAATAAAACAACTGCTGCAATTTCGTCTCCgctcgGAGAC,27

rs1m-15a,ggtGCTCTTCaAAAAAAAAAAAAAAAAAGCAGGTGAAGAAGCTGTACGTGAATATAAAAAgctcgGAGAC,32

rs1m-16a,ggtGCTCTTCaAAAAAAAAAAAAAAAAAAAACAACATTCCAACTGATGTCACTTAAATGGgctcgGAGAC,29

rs1m-17a,ggtGCTCTTCaAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAGCCTTGACGGTGGCATCGATgctcgGAGAC,20

rs1m-18a,ggtGCTCTTCaAAAAAAAAAAAAACCAAAGTCAGTAATGCTTTTAATCTTACCCTCTACAgctcgGAGAC,36

rs1m-19a,ggtGCTCTTCaAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAGAAACCCATAATAAAGGCGACCGTGgctcgGAGAC,25

rs1m-20a,ggtGCTCTTCaAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAGCCACGGGTTAGCCTTGCAgctcgGAGAC,19

rs1m-21a,ggtGCTCTTCaAAAAAAAAAAAAAAAAAAACGACGAAGAACGTCGTCGTATTAGTTTAGGgctcgGAGAC,30

rs1m-22a,ggtGCTCTTCaAAAAAAAAAAAAAAAAACGATATCTAAAACCATTACCTCCACTACGTCAgctcgGAGAC,32

rs1m-23a,ggtGCTCTTCaAAAAAAAAAAAAAAAAAACATCCGAGTAAAGTAGTAAACGTAGGTGACGgctcgGAGAC,31

rs1m-24a,ggtGCTCTTCaAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAGATGTTTTTATTGGTCCAGTCCATTTCACgctcgGAGAC,29

rs1m-25a,ggtGCTCTTCaAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAGGAAGGTGTAGAGGGCCTTGTTCAgctcgGAGAC,24

rs1m-26a,ggtGCTCTTCaAAAAAAAAAAAAAAAAAAACTACGAAGCAACCATAATCGGTTAAATTGGgctcgGAGAC,30

rs1m-27a,ggtGCTCTTCaAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAGGAAGGTACCAAATTAACCGGCAGAgctcgGAGAC,25

rs1m-28a,ggtGCTCTTCaAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAATGCAATTGCAACCCACGGgctcgGAGAC,18

rs1m-29a,ggtGCTCTTCaAAAAAAAAAAAAAAAACGTACCCGTGTTAGTTTAGGATTGAAACAGTTAgctcgGAGAC,33

rs1m-30a,ggtGCTCTTCaAAAAAAAAAAAAAAAAAAACGTTCACGATCAAATTTTAAAACCTTTACGgctcgGAGAC,30

rs1m-31a,ggtGCTCTTCaAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAATGAAATCGTAAATGTTGGCGACGAgctcgGAGAC,24

rs1m-32a,ggtGCTCTTCaAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAATTAACACGTTTCCATGCCATGTCGgctcgGAGAC,24

rs1m-33a,ggtGCTCTTCaAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAACTTAGGCGGCGTTGATGGTTTATTgctcgGAGAC,24

rs1m-34a,ggtGCTCTTCaAAAAAAAAAAAAAAAAGCACCATAATCGGTTAAATTCTTTACAATACCCgctcgGAGAC,33

rs1m-35a,ggtGCTCTTCaAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAATCTGCAAGAAGGTATGGAAGTAAAGGGgctcgGAGAC,30

rs1m-36a,ggtGCTCTTCaAAAAAAAAAAAAAAAATTTCTAATAACTGATCACGTTCTGCTGAGTTTTgctcgGAGAC,33

rs1m-37a,ggtGCTCTTCaAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAATCGTCGTGCAGTAATCGAAAGTGAgctcgGAGAC,24

rs1m-38a,ggtGCTCTTCaAAAAAAAAACTACGTTGTTACGTTTCTGATCTAATTTGATTACTTTAAAgctcgGAGAC,41

rs1m-39a,ggtGCTCTTCaATACCTTACATTTAGAAGGTAAAGAATTAGAATTTAAAGTAATCAAATTgctcgGAGAC,49

rs1m-40a,ggtGCTCTTCaAAAAAAAAAAAAAAAATTTACCTTCTAAATGTAAGGTATCACGAACCGGgctcgGAGAC,33

rs1m-41a,ggtGCTCTTCaAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAACCAGGCAGTTTAGTTGATGTTCGTCCgctcgGAGAC,26

rs1m-42a,ggtGCTCTTCaAAAAAAAAAAAAAAAAATGCACGAATACCATTTAACTCAACAGTAAAGCgctcgGAGAC,32

rs1m-43a,ggtGCTCTTCaAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAGGTGTAATCAACGGCAAGGTAAAAGGgctcgGAGAC,26

rs1m-44a,ggtGCTCTTCaAAAAAAAAAAAAAAAACAGTTTCTGCATCTTCATATGCTTTTTCTAAGGgctcgGAGAC,34

rs1m-45a,ggtGCTCTTCaAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAACAAAACGTCATGAAGCATGGATTACCgctcgGAGAC,26

rs1m-46a,ggtGCTCTTCaAAAAAAAAAAAAAAAAAAATTTCACGACTTAATAAGGTTTCACCGAAGCgctcgGAGAC,30

rs1m-47a,ggtGCTCTTCaAAAAAAAAAAAAAAAGAGGTAGATGTAGCTTTAGATGCAGTAGAGGATGgctcgGAGAC,34

rs1m-48a,ggtGCTCTTCaAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAACATCGCCTACCTGAATTTCTAATTCACCgctcgGAGAC,28

rs1m-49a,ggtGCTCTTCaAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAACGGCAGAACAGTTTAAAAATGCACAgctcgGAGAC,25

rs1m-50a,ggtGCTCTTCaAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAGCACTTTCACTTTTTAAACCTGCATCAAgctcgGAGAC,28

rs1m-51a,ggtGCTCTTCaAAAAAAAAAAAGCGTAGTTGTTGCTATAGACAAAGATGTTGTTTTAGTTgctcgGAGAC,38

rs1m-52a,ggtGCTCTTCaAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAGCCACGCACGATTGAGCCgctcgGAGAC,18

rs1m-53a,ggtGCTCTTCaAAAAAAAAAAAAAAGCACAGTTATTCGAGGAAAGTTTAAAAGAAATTGAgctcgGAGAC,35

 

rs2m-1a,ggtGCTCTTCaAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAATGAGGAAAGTTTCGTGGAAGCAGAGgctcgGAGAC,25

rs2m-2a,ggtGCTCTTCaAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAACTAGCCAGGTCTTGACTACGACCTTCAgctcgGAGAC,28

rs2m-3a,ggtGCTCTTCaAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAACCTTATATTTAGGTGCAGTTGCAGCAAgctcgGAGAC,29

rs2m-4a,ggtGCTCTTCaAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAACGAATTGCATCATCGTTGCCCgctcgGAGAC,21

rs2m-5a,ggtGCTCTTCaAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAACTCAGATCCGGACGGCGgctcgGAGAC,19

rs2m-6a,ggtGCTCTTCaAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAACCGGGATGCCTAAGTTGTTTGCgctcgGAGAC,24

rs2m-7a,ggtGCTCTTCaAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAATGATGCAGATCATGAACATATTGCAATTgctcgGAGAC,28

rs2m-8a,ggtGCTCTTCaAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAACAGAGCATCCGGTAAACCTCCCgctcgGAGAC,24

rs2m-9a,ggtGCTCTTCaAAAAAAAAGTGAGTTAGAGAAGTTAGAGAATAGTTTAGGCGGTATAAAAgctcgGAGAC,41

rs2m-10a,ggtGCTCTTCaAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAACTCACGGGTACGCATTAATGCTTCgctcgGAGAC,24

rs2m-11a,ggtGCTCTTCaAAAAAAAAAAAAAAAAAAGTCAGGATGGTACCTTTGATAAATTAACCAAgctcgGAGAC,33

rs2m-12a,ggtGCTCTTCaAAAAAAAAAACTTTGGGTTTCTAAATCTTTTAAACGTTTAATACTCTGAgctcgGAGAC,39

rs2m-13a,ggtGCTCTTCaAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAACCAATTGGAAAACCGTTCGTCAGAgctcgGAGAC,24

rs2m-14a,ggtGCTCTTCaAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAACCAGCCAACGATGGTTCACAgctcgGAGAC,20

rs2m-15a,ggtGCTCTTCaAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAGCGGTAAAGGACGCAGCATTAAGTgctcgGAGAC,24

rs2m-16a,ggtGCTCTTCaAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAGCACGTTTGGTACCCACAAACAGgctcgGAGAC,23

rs2m-17a,ggtGCTCTTCaAAAAAAAAAAAAAAAAAAAGCAGAATTAAACAAAATCGCTTCAAGAAAGgctcgGAGAC,30

rs2m-18a,ggtGCTCTTCaAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAATGCTTCATTGAACATCGGAACGgctcgGAGAC,22

rs2m-19a,ggtGCTCTTCaAAAAAAAATGGTGCACGTAATAAAGTTCATATTATTAATTTAGAAAAAAgctcgGAGAC,41

rs2m-20a,ggtGCTCTTCaAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAGTGCACCAAAGATGAACGGTTTCAgctcgGAGAC,24

rs2m-21a,ggtGCTCTTCaAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAGGCCATCAGACCCGTTATTGGgctcgGAGAC,21

rs2m-22a,ggtGCTCTTCaAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAACCTGCCTTTAACATATCACGCATTGAgctcgGAGAC,26

 

rs3m-1a,ggtGCTCTTCaAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAGAAAAAACAGCAGCGTAAAGGTCGTAAAgctcgGAGAC,28

rs3m-2a,ggtGCTCTTCaAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAGCCGGTTTTTCCGGCTGTgctcgGAGAC,18

rs3m-3a,ggtGCTCTTCaAAAAAAAAAAAAAAAAAAGGATTTTCAAGGGTGAAATTTTAGGTGGTATgctcgGAGAC,31

rs3m-4a,ggtGCTCTTCaAAAAAAAAAAAAAAAAAAAACCATACCTTAACACCAATTACGCCATAGGgctcgGAGAC,29

rs3m-5a,ggtGCTCTTCaAAAAAAAAAAAAAAAGCAGATATTGATTATAACACAAGTGAAGCACACAgctcgGAGAC,34

rs3m-6a,ggtGCTCTTCaAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAACTGCACGTAAGGTATGTAACGGAACACGgctcgGAGAC,28

rs3m-7a,ggtGCTCTTCaAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAATGCACGTACCGAATGGTATCGTGgctcgGAGAC,23

rs3m-8a,ggtGCTCTTCaAAAAAAAAAAAAAACCACCTAAACGACCACTAACTTCAACTTTAATACCgctcgGAGAC,35

rs3m-9a,ggtGCTCTTCaAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAACGCTATGCGTTTAGGTGCAAAAGGgctcgGAGAC,24

rs3m-10a,ggtGCTCTTCaAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAGCTCTCTTCATTGCACGACGGgctcgGAGAC,21

rs3m-11a,ggtGCTCTTCaAAAAAAAAAAAAAATCGCAGATAGTATTACCAGTCAGTTAGAAAGAAGAgctcgGAGAC,35

rs3m-12a,ggtGCTCTTCaAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAACGACAAGTTTTGCATCTAATTCCGGgctcgGAGAC,25

rs3m-13a,ggtGCTCTTCaAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAACGGCACAGATTAATATTGCAGAAGTTCGgctcgGAGAC,28

rs3m-14a,ggtGCTCTTCaAAAAAAAAAAAAAAAAAACCTGCTATGTCTGCAACAACTTTACGTAATTgctcgGAGAC,31

rs3m-15a,ggtGCTCTTCaAAAAAAAAAAAGGAATAGTTATTGGTAAAAAAGGTGAAGACGTAGAAAAgctcgGAGAC,38

rs3m-16a,ggtGCTCTTCaAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAACGGACGTGCGGTATGAATGGgctcgGAGAC,20

rs3m-17a,ggtGCTCTTCaAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAATCGTATTGTTATTGAACGTCCGGCgctcgGAGAC,24

rs3m-18a,ggtGCTCTTCaAAAAAAAAAAAAAAAAAATGCTTTAGCCAGTTCTTTGGTTAAATACTGAgctcgGAGAC,31

rs3m-19a,ggtGCTCTTCaAAAAAAAAAAAAAAAAAACAGATAATCTGGACAGTGACTTCAAAGTTCGgctcgGAGAC,31

rs3m-20a,ggtGCTCTTCaAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAGCAAATTCTTTGGTATTAGCGAACCAGGgctcgGAGAC,28

rs3m-21a,ggtGCTCTTCaAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAATGGGCATCGTAAAGCCTTGGAAgctcgGAGAC,22

rs3m-22a,ggtGCTCTTCaAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAATTCGGATGAACTTTCTGTCCTCCTCgctcgGAGAC,25

 

rs4m-1a,ggtGCTCTTCaAATGAGTGCTGATATTAATGAACATTTAATTGTTGAATTATATAGTAAGgctcgGAGAC,47

rs4m-2a,ggtGCTCTTCaAAAAAAAAAAAAAAAATCATTAATATCAGCACTCAGATCACTACGTTCCgctcgGAGAC,33

rs4m-3a,ggtGCTCTTCaAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAATGGAAGGTACCTTCAAGCGTAAACCgctcgGAGAC,27

rs4m-4a,ggtGCTCTTCaAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAATGCATCAACTTCTAACCAGGTCGGgctcgGAGAC,24

rs4m-5a,ggtGCTCTTCaAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAGCAGCATTAGAATTAGCAGAACAGCGgctcgGAGAC,26

rs4m-6a,ggtGCTCTTCaAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAACGACTTTGTTTTTTTGCTTTTTCACGAgctcgGAGAC,27

rs4m-7a,ggtGCTCTTCaAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAACGTATCAGGTAAGCCCGAATGACGTgctcgGAGAC,25

rs4m-8a,ggtGCTCTTCaAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAATCACAACACGTCCGTTGACCAgctcgGAGAC,21

rs4m-9a,ggtGCTCTTCaAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAGAAGCACGTCAGCTGGTGTCAgctcgGAGAC,22

rs4m-10a,ggtGCTCTTCaAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAACAAAGCCCATACGGTAAACCACATTATCgctcgGAGAC,28

rs4m-11a,ggtGCTCTTCaAAAAAAAAAAAAAAAAAAAGCGAGAATTTATTAGCTCTGTTAGAAGGCCgctcgGAGAC,30

rs4m-12a,ggtGCTCTTCaAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAGTGTTGCCTTTTAAACGTGCTGCTTgctcgGAGAC,25

rs4m-13a,ggtGCTCTTCaAAAAAAAAAAAAAAAAGCGTGTTAGAACGTCAGTTTCGTAATTACTACAgctcgGAGAC,33

rs4m-14a,ggtGCTCTTCaAAAAAAAAAAAAAAAACGCCATAAATTCTTCTAACTTTCTGTTTCTCTCgctcgGAGAC,33

rs4m-15a,ggtGCTCTTCaAAAAAAAAAAAAAAAGCGTTTAAGTGATTATGGTGTTCAGTTAAGAGAGgctcgGAGAC,34

rs4m-16a,ggtGCTCTTCaAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAATTACGTGCGCCGTGCTGAgctcgGAGAC,18

rs4m-17a,ggtGCTCTTCaAAAAAAAAAAAAAAAAAACGTGCAATTGATACCAAATGTAAAATTGAACgctcgGAGAC,31

rs4m-18a,ggtGCTCTTCaAAAAAAAAAAAAAAAAAAACGCCACTTTTTAAGAACAGATCTGTACCTTgctcgGAGAC,31

rs4m-19a,ggtGCTCTTCaAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAGGTCCGAAATTAAAATTAAGTCGTCGTGAgctcgGAGAC,29

 

rs5m-1a,ggtGCTCTTCaAAAAAAAAAAAAAAAACGTGGTAAAAGTGTTGAAGAAATTTTAGGTAAAgctcgGAGAC,36

rs5m-2a,ggtGCTCTTCaAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAATTTGCTGCAACCATTTCCGGgctcgGAGAC,20

rs5m-3a,ggtGCTCTTCaAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAACGTGCAACCATTGATGGTTTAGAAAgctcgGAGAC,25

rs5m-4a,ggtGCTCTTCaAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAGATCGGATTGGTTGAGCCATATGCgctcgGAGAC,24

rs5m-5a,ggtGCTCTTCaAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAATGAGGTTGCAGGCGTACATAATGTTTTgctcgGAGAC,27

rs5m-6a,ggtGCTCTTCaAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAACGCATAGCACCTCCAGCAATTATACCgctcgGAGAC,27

rs5m-7a,ggtGCTCTTCaAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAACGTGTATTCATGCAGCCAGCTAGTGgctcgGAGAC,25

rs5m-8a,ggtGCTCTTCaAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAGGTATGAACTCCCTTAACCGGATGCgctcgGAGAC,25

rs5m-9a,ggtGCTCTTCaAAAAAAAAAATCGTAATATGATTAACGTAGCATTAAATAATGGAACATTgctcgGAGAC,39

rs5m-10a,ggtGCTCTTCaAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAATTACGACGTGCTTTTTCCATTGCTgctcgGAGAC,24

rs5m-11a,ggtGCTCTTCaAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAGGTAAAGCACGTGAAGTTCCGGCgctcgGAGAC,23

rs5m-12a,ggtGCTCTTCaAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAACGAATCCTACTCTACCATTACCATCGCCgctcgGAGAC,28

rs5m-13a,ggtGCTCTTCaAAAAAAAAAAAAAAAGGCCGTATTTTTAGTTTTACCGCATTAACTGTAGgctcgGAGAC,34

rs5m-14a,ggtGCTCTTCaAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAGCCCTTGACGGTCTTACTAACACGGgctcgGAGAC,25

rs5m-15a,ggtGCTCTTCaAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAACAGGTGAATTACAGGAAAAACTGATCGCgctcgGAGAC,28

 

rs6m-1a,ggtGCTCTTCaAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAATGATGCAGAAGCAGGTGATAGTGAAGAGgctcgGAGAC,28

rs6m-2a,ggtGCTCTTCaAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAACGGTTTCATTAGCGAAATCATCACGgctcgGAGAC,25

rs6m-3a,ggtGCTCTTCaAAAAAAAAAAAAAAAAAAACCGATGGTTAAAGCAAAAGATGAAAGAAGAgctcgGAGAC,30

rs6m-4a,ggtGCTCTTCaAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAGCTTCGGTAACTGCATGTTTGGTACGgctcgGAGAC,26

rs6m-5a,ggtGCTCTTCaAAAAAAAAAAAAAAAAAGTTTTAACGACGCAGTAATAAGATCAATGGTTgctcgGAGAC,32

rs6m-6a,ggtGCTCTTCaAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAGGTGGTTTCCAGCTCGTCAATAAgctcgGAGAC,25

rs6m-7a,ggtGCTCTTCaAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAATGCTGATGAATGTTGAAGCACCGgctcgGAGAC,23

rs6m-8a,ggtGCTCTTCaAAAAAAAAAAATGAGCCTTATGTAATTTATTAATCGGATATGCTAACTGgctcgGAGAC,40

rs6m-9a,ggtGCTCTTCaAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAGAAGACTGGGGTCGTCGTCAGTTgctcgGAGAC,23

rs6m-10a,ggtGCTCTTCaAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAGAATTTTACCTTCTGCACCGGTAATTGCgctcgGAGAC,28

rs6m-11a,ggtGCTCTTCaAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAACGGGCATGATTGAACGTTATACCGgctcgGAGAC,24

rs6m-12a,ggtGCTCTTCaAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAACTGATCCGGGTGCACCATAAAAgctcgGAGAC,22

 

rs7m-1a,ggtGCTCTTCaAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAACAGCCGGCACTGGGCTATTTAAATgctcgGAGAC,24

rs7m-2a,ggtGCTCTTCaAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAGCACCTGCCTGATGACTAAAACTACGgctcgGAGAC,26

rs7m-3a,ggtGCTCTTCaAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAGCATTTGCACATTATCGTTGGCgctcgGAGAC,24

rs7m-4a,ggtGCTCTTCaAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAGCCATACGATGCACGTCTTCACGgctcgGAGAC,23

rs7m-5a,ggtGCTCTTCaAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAATGCAGCAGAAAATAAAGGTACCGCAgctcgGAGAC,25

rs7m-6a,ggtGCTCTTCaAAAAAAAAACACTTAATTCATTTGCTAATCTTAAAGCCATACTTTTATCgctcgGAGAC,40

rs7m-7a,ggtGCTCTTCaAAAAAAAAAAAAAAAAAAGCAGCACGTAAGAGAGGTGATAAAAGTATGGgctcgGAGAC,31

rs7m-8a,ggtGCTCTTCaAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAATTCTACTATCCAACGCATTGCCAGAgctcgGAGAC,25

rs7m-9a,ggtGCTCTTCaAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAGGTTGAAGTTCGTCCGGTTCGgctcgGAGAC,21

rs7m-10a,ggtGCTCTTCaAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAGGTACTACCACCAACACGACGACTTTTgctcgGAGAC,27

rs7m-11a,ggtGCTCTTCaAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAATGCATTAGAAAATGTTCGTCCGACTGTgctcgGAGAC,27

rs7m-12a,ggtGCTCTTCaAAAAAAAAAAAAAAAAATCGAAAGCTTCTAATTCACTTTTACCACTACGgctcgGAGAC,32

rs7m-13a,ggtGCTCTTCaAAAAAAAAAAAAAAAATTGTTTATAGTGCATTAGAAACCTTAGCACAGCgctcgGAGAC,33

rs7m-14a,ggtGCTCTTCaAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAACAATACTTTCTGCGGTACTTTTTTTGCCgctcgGAGAC,28

rs7m-15a,ggtGCTCTTCaAAAAAAAAAAAAAAAAAAATGGCAAAATTCGTGAATATTTTAATGGTTGgctcgGAGAC,30

rs7m-16a,ggtGCTCTTCaAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAATTCTGAGCCGAACTTCGGATCAgctcgGAGAC,22

rs7m-17a,ggtGCTCTTCaAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAATCGTCGTGTTATTGGCCAACGgctcgGAGAC,21

 

rs8m-1a,ggtGCTCTTCaAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAGGCGGAGAGATTATTTGTTATGTTGCAgctcgGAGAC,27

rs8m-2a,ggtGCTCTTCaAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAACCTGACGTGCTGCACGATCGgctcgGAGAC,20

rs8m-3a,ggtGCTCTTCaAAAAAAAAAAAAAAGCTTAGGAATTGCTGTTGTTTCAACTAGTAAAGGTgctcgGAGAC,35

rs8m-4a,ggtGCTCTTCaAAAAAAAAAAAAAAAAAAAACCAGCCATAACTTTCGGTAATTCATCTTTgctcgGAGAC,29

rs8m-5a,ggtGCTCTTCaAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAATCCGGGCCTGCGTATCTACAgctcgGAGAC,20

rs8m-6a,ggtGCTCTTCaAAAAAAAAAAAAAAAAAAACGCTGAATACTCTCTACAACTGCTTTACCCgctcgGAGAC,30

rs8m-7a,ggtGCTCTTCaAAAAAAAAAAAAAAACCGGAATTAGAATTAACCTTAAAATACTTCCAGGgctcgGAGAC,34

rs8m-8a,ggtGCTCTTCaAAAAAAAAAAAAAAAAAAAGGTTTGGTATCACCTTCAACTTTGAAGTCTgctcgGAGAC,30

rs8m-9a,ggtGCTCTTCaAAAAAAAAAAAAAAAAAAAACAAATGTTCTGAAGGAAGAAGGCTTCATTgctcgGAGAC,29

rs8m-10a,ggtGCTCTTCaAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAATTGCAACCTTCAGTTTACTACTCGGCAgctcgGAGAC,28

rs8m-11a,ggtGCTCTTCaAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAATCAGGCAGCAAATAAAGCAGCTGTAAgctcgGAGAC,26

rs8m-12a,ggtGCTCTTCaAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAACGAATACGGGTTAACATGTCTGCAAgctcgGAGAC,25

 

rs9m-1a,ggtGCTCTTCaAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAATCGTCGTCCGCAGTTTAGTAAACGTgctcgGAGAC,25

rs9m-2a,ggtGCTCTTCaAAAAAAAAAAAAAAACTTTACGTAAACCAACTTTCTTTCTTTCAACCTGgctcgGAGAC,34

rs9m-3a,ggtGCTCTTCaAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAGGTTTTGTTACCCGTGATGCACGgctcgGAGAC,23

rs9m-4a,ggtGCTCTTCaAAAAAAAAAAAAAAAACGTAATTCTGATCTAAGCGATTCATCATATTCCgctcgGAGAC,33

rs9m-5a,ggtGCTCTTCaAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAACGTCATGGTATTACCCGTGCATTAATGgctcgGAGAC,27

rs9m-6a,ggtGCTCTTCaAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAGCCTGGCCTGAAATACCGCCgctcgGAGAC,20

rs9m-7a,ggtGCTCTTCaAAAAAATGGACATGGTTGAAAAATTAGATTTATATATAACAGTTAAAGGgctcgGAGAC,43

rs9m-8a,ggtGCTCTTCaAAAAAAAAAAAAAAAAAACAACCATGTCCACTAATTCTAAAGGTTGACGgctcgGAGAC,31

rs9m-9a,ggtGCTCTTCaAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAGCAGAGAAACCGCACGTATGGTgctcgGAGAC,22

rs9m-10a,ggtGCTCTTCaAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAGCTCAAGACTACGCTGATTAATCACGATTgctcgGAGAC,29

rs9m-11a,ggtGCTCTTCaAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAACGTGTTTTCATCAAACCGGGCgctcgGAGAC,21

rs9m-12a,ggtGCTCTTCaAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAACGACGACCGGTTCCGTAGTACTGgctcgGAGAC,23

 

rs10m-1a,ggtGCTCTTCaAAAAAAAAAAAAAAAAAAAACAGGTGTGGACGTTCAGATTAGTTTAGGTgctcgGAGAC,29

rs10m-2a,ggtGCTCTTCaAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAGCCAGGTCTAATCTCATCAGGGCGgctcgGAGAC,24

rs10m-3a,ggtGCTCTTCaAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAATGACATTGTTGAACCGACCGAAgctcgGAGAC,22

rs10m-4a,ggtGCTCTTCaAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAATGGGTACGAATCTCGTATTGGTCACGgctcgGAGAC,26

rs10m-5a,ggtGCTCTTCaAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAACCGTTTTAATCTCACCGCACGTAAATAAgctcgGAGAC,28

rs10m-6a,ggtGCTCTTCaAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAATTCTTTACGGGTCGGTAACGGAATCgctcgGAGAC,25

rs10m-7a,ggtGCTCTTCaAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAACAAAACGTACCGGTGCACAGGgctcgGAGAC,21

rs10m-8a,ggtGCTCTTCaAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAATGCGGTTGCCTGATCAATTAAACGgctcgGAGAC,24

rs10m-9a,ggtGCTCTTCaAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAGCGTATTCGTATTCGTTTAAAAGCATTCGgctcgGAGAC,29

 

rs11m-1a,ggtGCTCTTCaAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAACCGCCGAAAAAACGTCGTGTAgctcgGAGAC,21

rs11m-2a,ggtGCTCTTCaAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAACGGAATCGGGGTAACATCAGTAATGgctcgGAGAC,25

rs11m-3a,ggtGCTCTTCaAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAATGCATTAAATGCAGCAGGTTTTCGgctcgGAGAC,24

rs11m-4a,ggtGCTCTTCaAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAATCTCTCTACCCGGACCTGGGCgctcgGAGAC,21

rs11m-5a,ggtGCTCTTCaAAAAAAAAACAGTTAAAGAATACGGCATTAAAAATTTAGAAGTTATGGTgctcgGAGAC,40

rs11m-6a,ggtGCTCTTCaAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAATTAACTGCATCTGCACAACGTTCAGCgctcgGAGAC,26

rs11m-7a,ggtGCTCTTCaAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAATCGTAAAAGTACCCCGTTCGCAgctcgGAGAC,22

rs11m-8a,ggtGCTCTTCaAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAACACTACCACCTGCGGTTGCCgctcgGAGAC,20

rs11m-9a,ggtGCTCTTCaAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAATGACCATCACTGATCGTCAGGGTgctcgGAGAC,23

rs11m-10a,ggtGCTCTTCaAAAAAAAAAAAAAAAAAAAATTGTTAAAACTTGCATGAATATGTGCCACgctcgGAGAC,29

rs11m-11a,ggtGCTCTTCaAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAGAGTGCGTAAACAGGTTAGTGATGGgctcgGAGAC,29

rs11m-12a,ggtGCTCTTCaAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAGCTCTAATCGGTGCTTTTGCCGgctcgGAGAC,22

 

rs12m-1a,ggtGCTCTTCaAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAGGCGTGAAACGTCCGAAAGCTgctcgGAGAC,21

rs12m-2a,ggtGCTCTTCaAAAAAAAAAAAAAAAAAAGTGCCTGTTTACGATCTTTAACACCACTACAgctcgGAGAC,31

rs12m-3a,ggtGCTCTTCaAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAACCACACAGTACGTGGTGCTCTGGgctcgGAGAC,23

rs12m-4a,ggtGCTCTTCaAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAACCCGGTAAATCTTTCACTCTACCGCgctcgGAGAC,25

rs12m-5a,ggtGCTCTTCaAAAAAAAGGTCATAATTTACAGGAACATAGTGTAATATTAATTAGAGGCgctcgGAGAC,43

rs12m-6a,ggtGCTCTTCaAAAAAAAAAAAAAAAAGTAAATTATGACCTTCACCACCAATGTATGATGgctcgGAGAC,33

rs12m-7a,ggtGCTCTTCaAAAAAAAAAAAAAAAGTGTTCGTTTAACTAACGGTTTTGAAGTAACATCgctcgGAGAC,34

rs12m-8a,ggtGCTCTTCaAAAAAAAAAAAAAAAAAAAACACGACACACCTTACGTAATGCACTATTCgctcgGAGAC,29

rs12m-9a,ggtGCTCTTCaAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAACCGTGTTTATACCACCACCCCGgctcgGAGAC,22

rs12m-10a,ggtGCTCTTCaAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAATCTTCTGCGGACATGCTTCCAgctcgGAGAC,21

rs12m-11a,ggtGCTCTTCaAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAGCGTGCTAGAAAAGTTGCAAAAAGTAACGgctcgGAGAC,29

rs12m-12a,ggtGCTCTTCaAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAGGTTTACGAACTAACTGGTTTACGGTTGCgctcgGAGAC,29

 

rs13m-1a,ggtGCTCTTCaAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAGGTCCGCGTAAACCGATTAAAAAAgctcgGAGAC,25

rs13m-2a,ggtGCTCTTCaAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAACGTGCATTGGTTTTGGTACGCgctcgGAGAC,21

rs13m-3a,ggtGCTCTTCaAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAGCTTACGTCATCGTCGTGGTTTACCgctcgGAGAC,25

rs13m-4a,ggtGCTCTTCaAAAAAAAAAAAAAAAAATAGCATCCTAAATCCATTAAACGTTTGATTGAgctcgGAGAC,33

rs13m-5a,ggtGCTCTTCaAAAAAAAAAAAAAAAAAAGGTGATTTACGTCGTGAAATTAGTATGTCAAgctcgGAGAC,33

rs13m-6a,ggtGCTCTTCaAAAAAAAAAAAAAAAAAAACCTTCTACTACAAATTTAGCCACCTCGTCAgctcgGAGAC,31

rs13m-7a,ggtGCTCTTCaAAAAAAAAAAAAAAAGAATTAAGTGAAGGTCAGATTGATACCTTACGTGgctcgGAGAC,34

rs13m-8a,ggtGCTCTTCaAAAAAAAAAAAACTTAATTCTGAGATTTTAACATCTTCTGCTATTCCTGgctcgGAGAC,37

rs13m-9a,ggtGCTCTTCaAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAGCAATTCTGGCTGCAGCAgctcgGAGAC,21

rs13m-10a,ggtGCTCTTCaAAAAAAAAAAAAAAAAAATTTACCAACACCATAAATTGAAGTCAGAGCAgctcgGAGAC,31

rs13m-11a,ggtGCTCTTCaAAAAAAAAAAAAAAAATTAATATTCCGGATCATAAACATGCAGTTATTGgctcgGAGAC,33

 

rs14m-1a,ggtGCTCTTCaAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAATCCGGGTTTAAAAAAAGCAAGTTGGgctcgGAGAC,25

rs14m-2a,ggtGCTCTTCaAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAACGCATTGCTGCTTCACGAACgctcgGAGAC,20

rs14m-3a,ggtGCTCTTCaAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAACATGGCTTCTTACGTAAATTCGGCTTAAgctcgGAGAC,28

rs14m-4a,ggtGCTCTTCaAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAACCGGTCTGACGACATCTGTTACGgctcgGAGAC,23

rs14m-5a,ggtGCTCTTCaAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAACAGACCTTACCGCGTGACTCAAGgctcgGAGAC,24

rs14m-6a,ggtGCTCTTCaAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAATGCGTTCCAACGATCTTCGTCgctcgGAGAC,21

rs14m-7a,ggtGCTCTTCaAAAAAAAAAAAAAAAAAAAATGCAGAATTAAAAGCAATCATCTCAGACGgctcgGAGAC,29

rs14m-8a,ggtGCTCTTCaAAAAAAAAAAAAAAAAACGTTTAGCGAAATATTTATCTGCTAATGCAACgctcgGAGAC,32

rs14m-9a,ggtGCTCTTCaAAAAAAAAAAAAAAAACAGTCAATGAAAGCTAGAGAAGTTAAACGTGTTgctcgGAGAC,34

 

rs15m-1a,ggtGCTCTTCaAAAAAAAAAAAAAAAAAACCAGTTAATTGAACGTTTAGGTTTACGTCGTgctcgGAGAC,31

rs15m-2a,ggtGCTCTTCaAAAAAAAAAAAAGGTATAACGTGCTACGTCTTTACGTTTTAAATAGTCCgctcgGAGAC,37

rs15m-3a,ggtGCTCTTCaAAAAAAAAAAAAAAGGTAAGTCAGCGTCGTAAATTACTGGACTATTTAAgctcgGAGAC,35

rs15m-4a,ggtGCTCTTCaAAAAAAAAAAAAAAAACTTACCATACGTAACAGACCTCTTCTTGAATGGgctcgGAGAC,33

rs15m-5a,ggtGCTCTTCaAAAAAAAAAAAAAAAAAAAACATTTTGCAGAACATAAAAAAGACCACCAgctcgGAGAC,29

rs15m-6a,ggtGCTCTTCaAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAGCCTTGTAAATGATTAATCTGTGCGGTTgctcgGAGAC,28

rs15m-7a,ggtGCTCTTCaAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAGGCTCAACCGAAGTTCAGGTTGCgctcgGAGAC,23

rs15m-8a,ggtGCTCTTCaAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAACACGGCCGAATTCACTTACGATTgctcgGAGAC,23

 

rs16m-1a,ggtGCTCTTCaAAAAAAAAAAAAAAAAAAAGCACTGATCAAAGAAGTTAATAAAGCAGCAgctcgGAGAC,30

rs16m-2a,ggtGCTCTTCaAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAACAACACGATCTGAGATGGTTGCAgctcgGAGAC,23

rs16m-3a,ggtGCTCTTCaAAAAAAAAAAAAAAAAAAACGTTTAGACTTAGACCGTATTGCACACTGGgctcgGAGAC,30

rs16m-4a,ggtGCTCTTCaAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAGGTACCTTCTTCTTTTTCACTTGCAATCGgctcgGAGAC,29

rs16m-5a,ggtGCTCTTCaAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAACGTTTTATCGAGCGTGTTGGTTTCTTCgctcgGAGAC,27

rs16m-6a,ggtGCTCTTCaAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAACGTTACGAGCATTACGACTATCTGCAAgctcgGAGAC,27

rs16m-7a,ggtGCTCTTCaAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAATGCAAAAAAACGTCCGTTTTATCAAGTgctcgGAGAC,27

rs16m-8a,ggtGCTCTTCaAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAACGTGCTAAACGAATGGTAACGTCATACAgctcgGAGAC,28

 

rs17m-1a,ggtGCTCTTCaAAAAAAAAAAAAAAAAAACCTGGTACGTGTAGTTGAGAAAGCAGTTTTAgctcgGAGAC,31

rs17m-2a,ggtGCTCTTCaAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAGTCCATGATTTGGTTTTACTTAACGGACGgctcgGAGAC,29

rs17m-3a,ggtGCTCTTCaAAAAAAAAAAAAAAAACGGTATAGGAGATGTAGTTGAAATTCGTGAATGgctcgGAGAC,33

rs17m-4a,ggtGCTCTTCaAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAGCATTCGTTGTTTTCATCATGTACGTGgctcgGAGAC,27

rs17m-5a,ggtGCTCTTCaAAAAAAAAAAAAAACGATCTACGGTAAATTTATTAAACGTACCACCAAAgctcgGAGAC,35

rs17m-6a,ggtGCTCTTCaAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAATCGGATGTTTTACGAAACGTTCAATTGgctcgGAGAC,27

rs17m-7a,ggtGCTCTTCaAAAAAAAAAAAAAAAATGTTTCAGACAAAATGGAAAAAAGTATTGTTGTgctcgGAGAC,33

rs17m-8a,ggtGCTCTTCaAAAAAAAAAAAAAAAAAAACACGACCCTGTAAGGTACGAATTTTATCTGgctcgGAGAC,31

 

rs18m-1a,ggtGCTCTTCaAAAAAAAAAAAAAAATTTAAGTTTATTACCGTATACCGATCGTCATCAGgctcgGAGAC,34

rs18m-2a,ggtGCTCTTCaAAAAAAAAAAAAAAAAAAATAACGTGCACGTTTAATTGCTCTAGCTAACgctcgGAGAC,32

rs18m-3a,ggtGCTCTTCaAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAGGTACCCGTGCAAAATATCAGCGTCgctcgGAGAC,25

rs18m-4a,ggtGCTCTTCaAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAACGACTCGGAACAATTTTGCCTGgctcgGAGAC,22

rs18m-5a,ggtGCTCTTCaAAAGGAAATTGATTATAAAGATATTGCAACCTTAAAAAATTATATTACCgctcgGAGAC,46

rs18m-6a,ggtGCTCTTCaAAAAAAAAAAAAAAATATCTTTATAATCAATTTCCTGTACGCCTTCTGCgctcgGAGAC,36

rs18m-7a,ggtGCTCTTCaAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAACGTCGTAAATTCTGCAGATTCACCGgctcgGAGAC,25

 

rs19m-1a,ggtGCTCTTCaAAAAAAAAAAAAAAAAAAACATGCAGCAGATAAAAAAGCAAAAAAAAAAgctcgGAGAC,30

rs19m-2a,ggtGCTCTTCaAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAACGATAGGTACGGGTCGGTGCAgctcgGAGAC,21

rs19m-3a,ggtGCTCTTCaAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAACGTAACAGACGAAATGGTAGGCCATAAAgctcgGAGAC,28

rs19m-4a,ggtGCTCTTCaAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAGGAACATGCTGACGACCATTATGAAgctcgGAGAC,25

rs19m-5a,ggtGCTCTTCaAAAAAAAAAAAAAAACCATTTTTCCGAATATGATAGGTTTAACTATCGCgctcgGAGAC,34

rs19m-6a,ggtGCTCTTCaAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAATGGTACTACGTCTTGACCAGGTTCTCAgctcgGAGAC,27

rs19m-7a,ggtGCTCTTCaAAAAAAAAAAAAAAAAAAAGAAAAAGCAGTTGAATCAGGAGACAAAAAAgctcgGAGAC,30

rs19m-8a,ggtGCTCTTCaAAAAAAAATTTTCAACTTTTTTTAATAAATGTAAATCAATAAACGGACCgctcgGAGAC,41

rs19m-9a,ggtGCTCTTCaAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAACCGCGTAGTTTAAAAAAAGGTCCGTTTAgctcgGAGAC,28

 

rs20m-1a,ggtGCTCTTCaAAAAAAAAAAAAAAAAACAAACCTGACCGCACAGATTAATAAATTAGCTgctcgGAGAC,32

rs20m-2a,ggtGCTCTTCaAAAAAAAAAAAAATTTATGACGTGCTGCTTTATTTTTATGAATTAAACCgctcgGAGAC,36

rs20m-3a,ggtGCTCTTCaAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAATGATCGTCAGGCAGCAAAAGGgctcgGAGAC,21

rs20m-4a,ggtGCTCTTCaAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAGCATTTCATTGAAAGCTTTCTGTGCTGgctcgGAGAC,27

rs20m-5a,ggtGCTCTTCaAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAATGCAGCAATTGAAGCAGGTGATAAAgctcgGAGAC,25

rs20m-6a,ggtGCTCTTCaAAAAAAAAAATTTTTTAATAAAGGTACGCATCATACTTCTACGACTAGCgctcgGAGAC,39

rs20m-7a,ggtGCTCTTCaAAAAAAAAAAAAAAAAGAAAAAGCACGTAAACATAATGCTAGTCGTAGAgctcgGAGAC,33

rs20m-8a,ggtGCTCTTCaAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAACACTCTGAATTGCACGTTTTTTTGCgctcgGAGAC,25

 

rs21m-1a,ggtGCTCTTCaAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAATGAAAATGCACGTCGTACCCGTTTATATgctcgGAGAC,28

rs21m-2a,ggtGCTCTTCaAAAAAAAAAAAAAAAAAAAGCTAATTTTTTTGCATGACGTTTAACTGCAgctcgGAGAC,30

rs21m-3a,ggtGCTCTTCaAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAACCGAACGTAAACGTGCAAAAGCgctcgGAGAC,22

rs21m-4a,ggtGCTCTTCaAAAAAAAAAAAAAAGGTTTTTCATAAAACTCTCTTCTTCTTACCTCTGCgctcgGAGAC,35

rs21m-5a,ggtGCTCTTCaAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAGAAGTTGTGAAAAGGCTGGTGTTTTAGCgctcgGAGAC,28

rs21m-6a,ggtGCTCTTCaAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAATTAAAACGTCTCAGTGCTACGTCAAACGgctcgGAGAC,28

rs21m-7a,ggtGCTCTTCaAAAAAAAAAAAAAAAACACTCCGGTTATAAAGGTAAGAGAAAATGAACCgctcgGAGAC,33

 

 

 

Selection oligonucleotides-pool b:

rs1m-1b,ggtGCTCTTCaAAAAAAAAAAAAAAATTTTAGTAATAATGCAATGGCAGAAGCATTTAAAgctcgGAGAC,35

rs1m-2b,ggtGCTCTTCaAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAATGCATCTTCCTGTTTATTAACGGTTGCgctcgGAGAC,27

rs1m-3b,ggtGCTCTTCaAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAGATGAAGCAGATGAAAAAGATGCAAgctcgGAGAC,29

rs1m-4b,ggtGCTCTTCaAAAAAAAAAAAAAAAAAAGCACGAACACTTAAACTAATTGCACGATTTTgctcgGAGAC,31

rs1m-5b,ggtGCTCTTCaAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAATTGAAGCAAAATTTACCGGTGTAGACCGgctcgGAGAC,28

rs1m-6b,ggtGCTCTTCaAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAACGCCTACACTTAAGACAAGGGTTGCAgctcgGAGAC,26

rs1m-7b,ggtGCTCTTCaAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAATGCAAGTGAAGCAAGTCGTGATCGgctcgGAGAC,24

rs1m-8b,ggtGCTCTTCaAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAACAACGCCGTCAGCCAGTTCTgctcgGAGAC,20

rs1m-9b,ggtGCTCTTCaAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAGTTACCGCAGTAGACGCAAAAGGgctcgGAGAC,26

rs1m-10b,ggtGCTCTTCaAAAAAAAAAAAAAAAATTACCGGTAACAATTGCACCTTTTTTATTTAAAgctcgGAGAC,33

rs1m-11b,ggtGCTCTTCaAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAGGCAGAAGACCCGTTTAACAATTGGgctcgGAGAC,25

rs1m-12b,ggtGCTCTTCaAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAACGCCCAGACTAATACGTTCACGTTCTgctcgGAGAC,26

rs1m-13b,ggtGCTCTTCaAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAATTGCAGCAGTTGTTTTACAGGTAGACGgctcgGAGAC,28

rs1m-14b,ggtGCTCTTCaAAAAAAAAAAAAAAAATTTCGTCTCCTTTTTTATATTCACGTACAGCTTgctcgGAGAC,33

rs1m-15b,ggtGCTCTTCaAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAGACATCAGTTGGAATGTTGCAGGTGgctcgGAGAC,25

rs1m-16b,ggtGCTCTTCaAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAACAAGACCATCGATGCCACCGgctcgGAGAC,20

rs1m-17b,ggtGCTCTTCaAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAGCATTACTGACTTTGGCATCTTTATCGgctcgGAGAC,30

rs1m-18b,ggtGCTCTTCaAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAACTTACCCTCTACACGGTCGCCTTTATTgctcgGAGAC,27

rs1m-19b,ggtGCTCTTCaAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAGGCTAACCCGTGGCAGCAgctcgGAGAC,18

rs1m-20b,ggtGCTCTTCaAAAAAAAAAAAAAAAGCACTGTTTTAAACCTAAACTAATACGACGACGTgctcgGAGAC,34

rs1m-21b,ggtGCTCTTCaAAAAAAAAAAAAAAAAAGAGGTAATGGTTTTAGATATCGACGAAGAACGgctcgGAGAC,32

rs1m-22b,ggtGCTCTTCaAAAAAAAAAAAACATTACCTCCACTACGTCACCTACGTTTACTACTTTAgctcgGAGAC,37

rs1m-23b,ggtGCTCTTCaAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAACTGGACCAATAAAAACATCCATCCGgctcgGAGAC,25

rs1m-24b,ggtGCTCTTCaAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAATTCACTAACGTGAACAAGGCCCTCTAgctcgGAGAC,26

rs1m-25b,ggtGCTCTTCaAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAGATTATGGTTGCTTCGTAGAGATCGAGGgctcgGAGAC,28

rs1m-26b,ggtGCTCTTCaAAAAAAAAAAAAAAAAAAGGTTAAATTGGTAACTCTGCCGGTTAATTTGgctcgGAGAC,31

rs1m-27b,ggtGCTCTTCaAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAGGGTTGCAATTGCAAAACGTTATCCgctcgGAGAC,25

rs1m-28b,ggtGCTCTTCaAAAAAAAAAAAAAACGGATCTTCACCTAACTGTTTCAATCCTAAACTAAgctcgGAGAC,35

rs1m-29b,ggtGCTCTTCaAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAATAAAATTTGATCGTGAACGTACCCGTGgctcgGAGAC,27

rs1m-30b,ggtGCTCTTCaAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAACGGTTATCTCGTCGCCAACATTgctcgGAGAC,23

rs1m-31b,ggtGCTCTTCaAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAGCATGGAAACGTGTTAAACATCCGgctcgGAGAC,24

rs1m-32b,ggtGCTCTTCaAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAGGTGATGTGTAATAAACCATCAACGCCgctcgGAGAC,27

rs1m-33b,ggtGCTCTTCaAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAATTAACCGATTATGGTGCATTTGTCGAgctcgGAGAC,26

rs1m-34b,ggtGCTCTTCaAAAAAAAAAAGGTTAAATTCTTTACAATACCCTTTACTTCCATACCTTCgctcgGAGAC,39

rs1m-35b,ggtGCTCTTCaAAAAAAAAAAAAAAAAGAACGTGATCAGTTATTAGAAAATCTGCAAGAAgctcgGAGAC,33

rs1m-36b,ggtGCTCTTCaAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAATGCTGAGTTTTCACTTTCGATTACTGCAgctcgGAGAC,28

rs1m-37b,ggtGCTCTTCaAAAAAAAAAAAAAAAAACAGAAACGTAACAACGTAGTAGTTAGTCGTCGgctcgGAGAC,32

rs1m-38b,ggtGCTCTTCaAAAAGTTGTTACGTTTCTGATCTAATTTGATTACTTTAAATTCTAATTCgctcgGAGAC,45

rs1m-39b,ggtGCTCTTCaGATACCTTACATTTAGAAGGTAAAGAATTAGAATTTAAAGTAATCAAATgctcgGAGAC,49

rs1m-40b,ggtGCTCTTCaAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAACGAACCGGACGAACATCAACTAAACgctcgGAGAC,25

rs1m-41b,ggtGCTCTTCaAAAAAAAAAAAAAAAAAAATTAAATGGTATTCGTGCATTTTTACCAGGCgctcgGAGAC,30

rs1m-42b,ggtGCTCTTCaAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAGCCGCCTTTTACCTTGCCGTgctcgGAGAC,20

rs1m-43b,ggtGCTCTTCaAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAATATGAAGATGCAGAAACTGTAACCGGTGgctcgGAGAC,28

rs1m-44b,ggtGCTCTTCaAAAAAAAAAAAAAAAAAAATGCTTTTTCTAAGGTAATCCATGCTTCATGgctcgGAGAC,30

rs1m-45b,ggtGCTCTTCaAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAACCTTATTAAGTCGTGAAAAAGCAAAACGgctcgGAGAC,31

rs1m-46b,ggtGCTCTTCaAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAACCGAAGCCATCCTCTACTGCATCTAAAgctcgGAGAC,27

rs1m-47b,ggtGCTCTTCaAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAATTCAGGTAGGCGATGAGGTAGATGTAGCgctcgGAGAC,30

rs1m-48b,ggtGCTCTTCaAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAATTCACCCTGTGCATTTTTAAACTGTTCTgctcgGAGAC,30

rs1m-49b,ggtGCTCTTCaAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAGGTTTAAAAAGTGAAAGTGCAATTCCGGgctcgGAGAC,28

rs1m-50b,ggtGCTCTTCaAAAAAAAAAAAAAAAAACCTGCATCAACTAAAACAACATCTTTGTCTATgctcgGAGAC,34

rs1m-51b,ggtGCTCTTCaAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAACAATCGTGCGTGGCGTAGTTGgctcgGAGAC,21

rs1m-52b,ggtGCTCTTCaAAAAAAAAAAAAAAAAAAGGACGGGTTTCAATTTCTTTTAAACTTTCCTgctcgGAGAC,31

rs1m-53b,ggtGCTCTTCaAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAACCACCGAATCATTCGCACAGgctcgGAGAC,21

 

rs2m-1b,ggtGCTCTTCaAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAGTAGTCAAGACCTGGCTAGTCAGGCTGgctcgGAGAC,27

rs2m-2b,ggtGCTCTTCaAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAGAACGGTTGCTGCAACTGCACgctcgGAGAC,21

rs2m-3b,ggtGCTCTTCaAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAACGATGATGCAATTCGTGCGGgctcgGAGAC,20

rs2m-4b,ggtGCTCTTCaAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAATCAACGCCGTCCGGATCgctcgGAGAC,19

rs2m-5b,ggtGCTCTTCaAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAGGCATCCCGGTTTTTGCAgctcgGAGAC,19

rs2m-6b,ggtGCTCTTCaAAAAAAAAAAAAAAAATGTTTGCTTCTTTAATTGCAATATGTTCATGATgctcgGAGAC,33

rs2m-7b,ggtGCTCTTCaAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAATACCGGATGCTCTGTTTGTTATTGATGgctcgGAGAC,27

rs2m-8b,ggtGCTCTTCaAAAAAAAAAAAAAAAAACCTCCCATATCTTTTATACCGCCTAAACTATTgctcgGAGAC,35

rs2m-9b,ggtGCTCTTCaAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAATGCGTACCCGTGAGTTAGAGAAGTTAGAgctcgGAGAC,28

rs2m-10b,ggtGCTCTTCaAAAAAAAAAAGCATTAATGCTTCTTTTTTGGTTAATTTATCAAAGGTACgctcgGAGAC,39

rs2m-11b,ggtGCTCTTCaAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAGATTTAGAAACCCAAAGTCAGGATGGTgctcgGAGAC,30

rs2m-12b,ggtGCTCTTCaAAAAAAAAAAAAAAAATTTTAAACGTTTAATACTCTGACGAACGGTTTTgctcgGAGAC,33

rs2m-13b,ggtGCTCTTCaAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAACCATCGTTGGCTGGGCGgctcgGAGAC,17

rs2m-14b,ggtGCTCTTCaAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAATGGTCACAACTTAATGCTGCGTCCgctcgGAGAC,24

rs2m-15b,ggtGCTCTTCaAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAATGGGTACCAAACGTGCAGCAgctcgGAGAC,20

rs2m-16b,ggtGCTCTTCaAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAGAATCTTTCCCTTTCTTGAAGCGATTTTgctcgGAGAC,28

rs2m-17b,ggtGCTCTTCaAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAACGATGTTCAATGAAGCATTAGCAGAATTgctcgGAGAC,28

rs2m-18b,ggtGCTCTTCaAAAAAAAAAAACATCGGAACGGTTTTTTCTAAATTAATAATATGAACTTgctcgGAGAC,38

rs2m-19b,ggtGCTCTTCaAAAAAAAAAAAAAAAAAAAGTTCATCTTTGGTGCACGTAATAAAGTTCAgctcgGAGAC,30

rs2m-20b,ggtGCTCTTCaAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAACATTTTAGGATTCCAATAACGGGTCTGAgctcgGAGAC,28

rs2m-21b,ggtGCTCTTCaAAAAAAAAAAAAAAAAAAAGTGATATGTTAAAGGCAGGTGTTCATTTCGgctcgGAGAC,30

rs2m-22b,ggtGCTCTTCaAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAACGGTTGCTTGTATAGGGCCGAGgctcgGAGAC,22

 

rs3m-1b,ggtGCTCTTCaAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAACGGAAAAACCGGCAGCACAgctcgGAGAC,19

rs3m-2b,ggtGCTCTTCaAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAGCTGCCATACCACCTAAAATTTCACCgctcgGAGAC,26

rs3m-3b,ggtGCTCTTCaAAAAAAAAAAAAAAAAAGTAATTGGTGTTAAGGTATGGATTTTCAAGGGgctcgGAGAC,32

rs3m-4b,ggtGCTCTTCaAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAGCCATAGGTAGTGTGTGCTTCACTTGTGTgctcgGAGAC,29

rs3m-5b,ggtGCTCTTCaAAAAAAAAAAGTTACATACCTTACGTGCAGATATTGATTATAACACAAGgctcgGAGAC,39

rs3m-6b,ggtGCTCTTCaAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAACGACCTTCACGATACCATTCGGTAgctcgGAGAC,24

rs3m-7b,ggtGCTCTTCaAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAATAGTGGTCGTTTAGGTGGTGCAGAAgctcgGAGAC,25

rs3m-8b,ggtGCTCTTCaAAAAAAAAAAAAAACTAACTTCAACTTTAATACCTTTTGCACCTAAACGgctcgGAGAC,35

rs3m-9b,ggtGCTCTTCaAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAACGTGCAATGAAGAGAGCAGTTCAGgctcgGAGAC,24

rs3m-10b,ggtGCTCTTCaAAAAAAAAAAAAAAAAACGGAACATAACTCTTCTTTCTAACTGACTGGTgctcgGAGAC,32

rs3m-11b,ggtGCTCTTCaAAAAAAAAAAAAAAAATAGATGCAAAACTTGTCGCAGATAGTATTACCAgctcgGAGAC,33

rs3m-12b,ggtGCTCTTCaAAAAAAAAAAAAAAAAAAATCCGGTTTACGAACTTCTGCAATATTAATCgctcgGAGAC,30

rs3m-13b,ggtGCTCTTCaAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAGTTGCAGACATAGCAGGCGTACCGgctcgGAGAC,24

rs3m-14b,ggtGCTCTTCaAAAAAAAAAAAAAAACAACTTTACGTAATTTTTCTACGTCTTCACCTTTgctcgGAGAC,36

rs3m-15b,ggtGCTCTTCaAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAACCGCACGTCCGGGAAgctcgGAGAC,16

rs3m-16b,ggtGCTCTTCaAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAACGAATACTTTTTGCCGGACGTTCAAgctcgGAGAC,25

rs3m-17b,ggtGCTCTTCaAAAAAAAAAAAAAAAAAAAGAACTGGCTAAAGCAAGTGTTAGTCGTATTgctcgGAGAC,33

rs3m-18b,ggtGCTCTTCaAAAAAAAAAAAAAAAATGGTTAAATACTGACGAACTTTGAAGTCACTGTgctcgGAGAC,33

rs3m-19b,ggtGCTCTTCaAAAAAAAAAAAAAAAAAGCTAATACCAAAGAATTTGCAGATAATCTGGAgctcgGAGAC,32

rs3m-20b,ggtGCTCTTCaAAAAAAAAAAAAAAAAAAAGAACCAGGTACTATTCCAAGGCTTTACGATgctcgGAGAC,30

rs3m-21b,ggtGCTCTTCaAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAACAGAAAGTTCATCCGAACGGCAgctcgGAGAC,22

rs3m-22b,ggtGCTCTTCaAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAACCAACGCGGCTGATATAACGAGgctcgGAGAC,22

 

rs4m-1b,ggtGCTCTTCaAAAAAAAAAAAAATCTGAGTGCTGATATTAATGAACATTTAATTGTTGAgctcgGAGAC,37

rs4m-2b,ggtGCTCTTCaAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAACGTTCCGGTTTACGCTTGAAGGTgctcgGAGAC,23

rs4m-3b,ggtGCTCTTCaAAAAAAAAAAAAAAAAAAAATGGTTAGAAGTTGATGCAGGTAAAATGGAgctcgGAGAC,29

rs4m-4b,ggtGCTCTTCaAAAAAAAAAAAAAAAAAAAACGGTTTTTCACGCTGTTCTGCTAATTCTAgctcgGAGAC,29

rs4m-5b,ggtGCTCTTCaAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAGCAAAAAAACAAAGTCGTGTTAAAGCAGCgctcgGAGAC,29

rs4m-6b,ggtGCTCTTCaAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAACGAATACTAACCACGTCATTCGGGCTgctcgGAGAC,26

rs4m-7b,ggtGCTCTTCaAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAACGGACGTGTTGTGAACATTGCgctcgGAGAC,23

rs4m-8b,ggtGCTCTTCaAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAGCTTTGTGTGACACCAGCTGACGTgctcgGAGAC,24

rs4m-9b,ggtGCTCTTCaAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAACCGTATGGGCTTTGGTGCAgctcgGAGAC,20

rs4m-10b,ggtGCTCTTCaAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAATCCAGACGGCCTTCTAACAGAGCTgctcgGAGAC,24

rs4m-11b,ggtGCTCTTCaAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAACGTTTAAAAGGCAACACCGGCgctcgGAGAC,22

rs4m-12b,ggtGCTCTTCaAAAAAAAAAAAAAAAAAGCTGCTTCTTTGTAGTAATTACGAAACTGACGgctcgGAGAC,32

rs4m-13b,ggtGCTCTTCaAAAAAAAAAAAAAAAAAGTTAGAAGAATTTATGGCGTGTTAGAACGTCAgctcgGAGAC,33

rs4m-14b,ggtGCTCTTCaAAAAAAAAAAATTCTAACTTTCTGTTTCTCTCTTAACTGAACACCATAAgctcgGAGAC,38

rs4m-15b,ggtGCTCTTCaAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAACGGCGCACGTAAACCGCgctcgGAGAC,18

rs4m-16b,ggtGCTCTTCaAAAAAAAAAAAAAAAAAAATGGAGCCTGTTCAATTTTACATTTGGTATCgctcgGAGAC,30

rs4m-17b,ggtGCTCTTCaAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAGTTCTTAAAAAGTGGCGTGCGTGCgctcgGAGAC,24

rs4m-18b,ggtGCTCTTCaAAAAAAAAAAAAAAAACAGATCTGTACCTTCACGACGACTTAATTTTAAgctcgGAGAC,33

rs4m-19b,ggtGCTCTTCaAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAACTACCGGTAGCACGTTATTTAGGTCCGgctcgGAGAC,27

 

rs5m-1b,ggtGCTCTTCaAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAATGGTTGCAGCAAAACGTGGgctcgGAGAC,22

rs5m-2b,ggtGCTCTTCaAAAAAAAAAAAAAAAACGGACTATTCATATTTTCTAAACCATCAATGGTgctcgGAGAC,33

rs5m-3b,ggtGCTCTTCaAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAACTCAACCAATCCGATCAACGTAGTACGgctcgGAGAC,27

rs5m-4b,ggtGCTCTTCaAAAAAAAAAAAAAAAAAAAATGCTTTTGCTAAAACATTATGTACGCCTGgctcgGAGAC,29

rs5m-5b,ggtGCTCTTCaAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAGGAGGTGCTATGCGTGCTGTTCgctcgGAGAC,22

rs5m-6b,ggtGCTCTTCaAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAATGTTCCTTCACTAGCTGGCTGCAgctcgGAGAC,23

rs5m-7b,ggtGCTCTTCaAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAGGTTAAGGGAGTTCATACCGGTAGTCGgctcgGAGAC,27

rs5m-8b,ggtGCTCTTCaAAAAAAAAAAAAAAAAACGGATGCTGTAATGTTCCATTATTTAATGCTAgctcgGAGAC,32

rs5m-9b,ggtGCTCTTCaAAAAAAAAAAAAAAAAAGAAAAAGCACGTCGTAATATGATTAACGTAGCgctcgGAGAC,32

rs5m-10b,ggtGCTCTTCaAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAATTGCTGCCGGAACTTCACGgctcgGAGAC,19

rs5m-11b,ggtGCTCTTCaAAAAAAAAAAAAAAAGGTAATGGTAGAGTAGGATTCGGTTATGGTAAAGgctcgGAGAC,34

rs5m-12b,ggtGCTCTTCaAAAAAAAAAAAAAAAAAAAACATCGCCTACTACAGTTAATGCGGTAAAAgctcgGAGAC,29

rs5m-13b,ggtGCTCTTCaAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAATAAGACCGTCAAGGGCGGCgctcgGAGAC,19

rs5m-14b,ggtGCTCTTCaAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAACGGTTTACTGCGATCAGTTTTTCCTGTAgctcgGAGAC,28

rs5m-15b,ggtGCTCTTCaAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAACCCGCACATATTGAAAAACAGGCgctcgGAGAC,23

 

rs6m-1b,ggtGCTCTTCaAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAATTTCGCTAATGAAACCGCAGATGAgctcgGAGAC,25

rs6m-2b,ggtGCTCTTCaAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAACGACGTTCTCTTCTTTCATCTTTTGCTgctcgGAGAC,28

rs6m-3b,ggtGCTCTTCaAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAATGCAGTTACCGAAGCAAGTCCGgctcgGAGAC,23

rs6m-4b,ggtGCTCTTCaAAAAAAAAAAAAAAAAAATGGTACGCATAACCATTGATCTTATTACTGCgctcgGAGAC,31

rs6m-5b,ggtGCTCTTCaAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAGCTGGAAACCACCTTTCGTTTTAACGgctcgGAGAC,27

rs6m-6b,ggtGCTCTTCaAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAACCTGCGGTGCTTCAACATTCATgctcgGAGAC,22

rs6m-7b,ggtGCTCTTCaAAAAAAAAAAAATTAATAAATTACATAAGGCTCATTATGTGCTGATGAAgctcgGAGAC,37

rs6m-8b,ggtGCTCTTCaAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAACGGATATGCTAACTGACGACGACCCgctcgGAGAC,25

rs6m-9b,ggtGCTCTTCaAAAAAAAAAAAAAAAAAAAGGTGCAGAAGGTAAAATTCATCGTTTAGAAgctcgGAGAC,30

rs6m-10b,ggtGCTCTTCaAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAATGCTGCGGTATAACGTTCAATCATGgctcgGAGAC,25

rs6m-11b,ggtGCTCTTCaAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAGCACCCGGATCAGAGTGAACAgctcgGAGAC,21

rs6m-12b,ggtGCTCTTCaAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAATCTCGTAGTGTCTCCATGGACTCGgctcgGAGAC,26

 

rs7m-1b,ggtGCTCTTCaAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAGTCATCAGGCAGGTGCATCATCgctcgGAGAC,22

rs7m-2b,ggtGCTCTTCaAAAAAAAAAAAAAAAAAAAACTACGTAAACTAAGCCAACGATAATGTGCgctcgGAGAC,32

rs7m-3b,ggtGCTCTTCaAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAACGTGCATCGTATGGCAGAAGCgctcgGAGAC,21

rs7m-4b,ggtGCTCTTCaAAAAAAAAAAAAAAAAAACACGTTTTTTAACTGCGGTACCTTTATTTTCgctcgGAGAC,31

rs7m-5b,ggtGCTCTTCaAAAAAAAAAAAAAAAAATAAGATTAGCAAATGAATTAAGTGATGCAGCAgctcgGAGAC,32

rs7m-6b,ggtGCTCTTCaAAAAAAAAAAAATGCTAATCTTAAAGCCATACTTTTATCACCTCTCTTAgctcgGAGAC,37

rs7m-7b,ggtGCTCTTCaAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAATGCGTTGGATAGTAGAAGCAGCACGgctcgGAGAC,27

rs7m-8b,ggtGCTCTTCaAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAACATTACGACGAACCGGACGAACTTgctcgGAGAC,24

rs7m-9b,ggtGCTCTTCaAAAAAAAAAAAAAAAAAAAACGTGTTGGTGGTAGTACCTATCAGGTTCCgctcgGAGAC,29

rs7m-10b,ggtGCTCTTCaAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAATTTAACTTCCACAGTCGGACGAACATgctcgGAGAC,26

rs7m-11b,ggtGCTCTTCaAAAAAAAAAAAAAAAAAAGTGAATTAGAAGCTTTCGAAGTTGCATTAGAgctcgGAGAC,32

rs7m-12b,ggtGCTCTTCaAAAAAAAAAAAAAAAAAATTTTACCACTACGCTGTGCTAAGGTTTCTAAgctcgGAGAC,31

rs7m-13b,ggtGCTCTTCaAAAAAAAAAAAAAAAGTACCGCAGAAAGTATTGTTTATAGTGCATTAGAgctcgGAGAC,36

rs7m-14b,ggtGCTCTTCaAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAATGCCGTCAACCATTAAAATATTCACGgctcgGAGAC,26

rs7m-15b,ggtGCTCTTCaAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAGAAGTTCGGCTCAGAACTGCTGGgctcgGAGAC,23

rs7m-16b,ggtGCTCTTCaAAAAAAAAAAAAAAAAAAACAGGTAAGATTTTACGTTGGCCAATAACACgctcgGAGAC,30

rs7m-17b,ggtGCTCTTCaAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAACTTAGCTAAACATCGTAGGCACGGCgctcgGAGAC,25

 

rs8m-1b,ggtGCTCTTCaAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAGTGCAGCACGTCAGGCTGGgctcgGAGAC,19

rs8m-2b,ggtGCTCTTCaAAAAAAAAAAAAAAAAACGGTCATAACACCTTTACTAGTTGAAACAACAgctcgGAGAC,32

rs8m-3b,ggtGCTCTTCaAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAACGAAAGTTATGGCTGGCTTAGGAATTGgctcgGAGAC,27

rs8m-4b,ggtGCTCTTCaAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAACATCTTTACGTTTGTAGATACGCAGGCCgctcgGAGAC,28

rs8m-5b,ggtGCTCTTCaAAAAAAAAAAAAAAAAAGTTGTAGAGAGTATTCAGCGTGTTAGTCGTCCgctcgGAGAC,33

rs8m-6b,ggtGCTCTTCaAAAAAAAAAAAAAAACAACTGCTTTACCCTGGAAGTATTTTAAGGTTAAgctcgGAGAC,34

rs8m-7b,ggtGCTCTTCaAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAATGAAGGTGATACCAAACCGGAATTAGAgctcgGAGAC,27

rs8m-8b,ggtGCTCTTCaAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAATGAAGTCTTCAATGAAGCCTTCTTCCTTgctcgGAGAC,28

rs8m-9b,ggtGCTCTTCaAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAGTAAACTGAAGGTTGCAATTGCAAATGTTgctcgGAGAC,29

rs8m-10b,ggtGCTCTTCaAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAACGGCATTGTTACAGCTGCTTTATTTGCgctcgGAGAC,27

rs8m-11b,ggtGCTCTTCaAAAAAAAAAAAAAAAAAAAACATGTTAACCCGTATTCGTAATGGTCAGGgctcgGAGAC,29

rs8m-12b,ggtGCTCTTCaAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAACCTGCATTGAGTCTCCGCGgctcgGAGAC,19

 

rs9m-1b,ggtGCTCTTCaAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAGAAAGTTGGTTTACGTAAAGCACGTCGgctcgGAGAC,28

rs9m-2b,ggtGCTCTTCaAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAACCTGACGTGCATCACGGGTAgctcgGAGAC,20

rs9m-3b,ggtGCTCTTCaAAAAAAAAAAAAAAAAAAAATCGCTTAGATCAGAATTACGTAAAGCAGGgctcgGAGAC,29

rs9m-4b,ggtGCTCTTCaAAAAAAAAAAAAAAAAAAAATCATCATATTCCATTAATGCACGGGTAATgctcgGAGAC,29

rs9m-5b,ggtGCTCTTCaAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAATTTCAGGCCAGGCAGGCGgctcgGAGAC,18

rs9m-6b,ggtGCTCTTCaAAAAAAAAAAAAAACCGCCGCCTTTAACTGTTATATATAAATCTAATTTgctcgGAGAC,36

rs9m-7b,ggtGCTCTTCaAAAAGAATTAGTGGACATGGTTGAAAAATTAGATTTATATATAACAGTTgctcgGAGAC,45

rs9m-8b,ggtGCTCTTCaAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAACGTACCACCATACGTGCGGTTgctcgGAGAC,22

rs9m-9b,ggtGCTCTTCaAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAATCAGCGTAGTCTTGAGCAGTATTTTGGgctcgGAGAC,29

rs9m-10b,ggtGCTCTTCaAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAACCGTTGCCCGGTTTGATGgctcgGAGAC,18

rs9m-11b,ggtGCTCTTCaAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAGAACCGGTCGTCGTAAGTCAAGTGgctcgGAGAC,24

rs9m-12b,ggtGCTCTTCaAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAACCCCTGTCCAGGGCGGgctcgGAGAC,16

 

rs10m-1b,ggtGCTCTTCaAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAATGATGAGATTAGACCTGGCTGCAGGgctcgGAGAC,25

rs10m-2b,ggtGCTCTTCaAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAACGGTTTTTTCGGTCGGTTCAACgctcgGAGAC,22

rs10m-3b,ggtGCTCTTCaAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAACGAGATTCGTACCCATTTACGTCTGGgctcgGAGAC,27

rs10m-4b,ggtGCTCTTCaAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAGTGCATCTTTATTTACGTGCGGTGAgctcgGAGAC,25

rs10m-5b,ggtGCTCTTCaAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAACCGACCCGTAAAGAACGTTTTACCGgctcgGAGAC,25

rs10m-6b,ggtGCTCTTCaAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAACACGAACCTGTGCACCGGTACgctcgGAGAC,21

rs10m-7b,ggtGCTCTTCaAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAATCAGGCAACCGCAGAAATTGTTgctcgGAGAC,22

rs10m-8b,ggtGCTCTTCaAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAACGATGGTCGAATGCTTTTAAACGAATACgctcgGAGAC,28

rs10m-9b,ggtGCTCTTCaAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAACGCGTGAGCGGGCCgctcgGAGAC,14

 

rs11m-1b,ggtGCTCTTCaAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAATTACCCCGATTCCGCATAATGGgctcgGAGAC,22

rs11m-2b,ggtGCTCTTCaAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAATGTTGGTAATACGAAAACCTGCTGCATgctcgGAGAC,27

rs11m-3b,ggtGCTCTTCaAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAGGTCCGGGTAGAGAGAGTACCATTCGgctcgGAGAC,26

rs11m-4b,ggtGCTCTTCaAAAAAAAAAAAAAAAAGGGCCTTTCACCATAACTTCTAAATTTTTAATGgctcgGAGAC,33

rs11m-5b,ggtGCTCTTCaAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAATGTGCAGATGCAGTTAAAGAATACGGCgctcgGAGAC,27

rs11m-6b,ggtGCTCTTCaAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAATTGAGCTGCGAACGGGGTgctcgGAGAC,18

rs11m-7b,ggtGCTCTTCaAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAACCGCAGGTGGTAGTGGTTTTCGgctcgGAGAC,22

rs11m-8b,ggtGCTCTTCaAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAACCTAATGCATTACCCTGACGATCAGTGgctcgGAGAC,27

rs11m-9b,ggtGCTCTTCaAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAATTCATGCAAGTTTTAACAACACCATCGgctcgGAGAC,27

rs11m-10b,ggtGCTCTTCaAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAACCACGCCATCACTAACCTGTTTACGgctcgGAGAC,25

rs11m-11b,ggtGCTCTTCaAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAGCACCGATTAGAGCAAGAAAAAGAGTGgctcgGAGAC,30

rs11m-12b,ggtGCTCTTCaAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAACCTACATGCCTTGGGGAGAGGTGgctcgGAGAC,23

 

rs12m-1b,ggtGCTCTTCaAAAAAAAAAAAAAAAAAAAGATCGTAAACAGGCACGTAGTAAATATGGCgctcgGAGAC,32

rs12m-2b,ggtGCTCTTCaAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAACCACTACAATCCAGAGCACCACGTACTgctcgGAGAC,27

rs12m-3b,ggtGCTCTTCaAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAGTGAAAGATTTACCGGGCGTGAgctcgGAGAC,23

rs12m-4b,ggtGCTCTTCaAAAAAAAAAATTTCACTCTACCGCCTCTAATTAATATTACACTATGTTCgctcgGAGAC,39

rs12m-5b,ggtGCTCTTCaAAAAAAAAAAAAAAAAGTGGTGAAGGTCATAATTTACAGGAACATAGTGgctcgGAGAC,33

rs12m-6b,ggtGCTCTTCaAAAAAAAAAAAAAAAAACACCAATGTATGATGTTACTTCAAAACCGTTAgctcgGAGAC,32

rs12m-7b,ggtGCTCTTCaAAAAAAAAAAAAAAAAAAATTACGTAAGGTGTGTCGTGTTCGTTTAACTgctcgGAGAC,30

rs12m-8b,ggtGCTCTTCaAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAACGGTTTTTTCGGGGTGGTGGTAgctcgGAGAC,22

rs12m-9b,ggtGCTCTTCaAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAACATGTCCGCAGAAGAGAGGTGTTTgctcgGAGAC,24

rs12m-10b,ggtGCTCTTCaAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAACGGCACGTTACTTTTTGCAACTTTTgctcgGAGAC,25

rs12m-11b,ggtGCTCTTCaAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAACCAGTTAGTTCGTAAACCGCGTGgctcgGAGAC,26

rs12m-12b,ggtGCTCTTCaAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAACACCGCCGGTGAGAAGTTTAGGgctcgGAGAC,22

 

rs13m-1b,ggtGCTCTTCaAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAACCAAAACCAATGCACGTACCCGgctcgGAGAC,22

rs13m-2b,ggtGCTCTTCaAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAGAACCGGTAAACCACGACGATGgctcgGAGAC,22

rs13m-3b,ggtGCTCTTCaAAAAAAAAAAAAAAATTAATGGATTTAGGATGCTATAGAGGCTTACGTCgctcgGAGAC,34

rs13m-4b,ggtGCTCTTCaAAAAAAAAAAAAAACATTAAACGTTTGATTGACATACTAATTTCACGACgctcgGAGAC,35

rs13m-5b,ggtGCTCTTCaAAAAAAAAAAAAAAAAGGCTAAATTTGTAGTAGAAGGTGATTTACGTCGgctcgGAGAC,33

rs13m-6b,ggtGCTCTTCaAAAAAAAAAAAAAAAAAAAACACCTCGTCACGTAAGGTATCAATCTGACgctcgGAGAC,29

rs13m-7b,ggtGCTCTTCaAAAAAAAAAAAAGATGTTAAAATCTCAGAATTAAGTGAAGGTCAGATTGgctcgGAGAC,38

rs13m-8b,ggtGCTCTTCaAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAGCTATTCCTGCTGCAGCCAGAATgctcgGAGAC,23

rs13m-9b,ggtGCTCTTCaAAAAAAAAAAAAAAAAACAATTTATGGTGTTGGTAAAACCCGTAGTAAAgctcgGAGAC,32

rs13m-10b,ggtGCTCTTCaAAAAAAAAAAAAAAAAATGAAGTCAGAGCAATAACTGCATGTTTATGATgctcgGAGAC,32

rs13m-11b,ggtGCTCTTCaAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAACGCACGTATTGCAGGTATTAATATTCCGgctcgGAGAC,28

 

rs14m-1b,ggtGCTCTTCaAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAGTGAAGCAGCAATGCGTGGTGgctcgGAGAC,21

rs14m-2b,ggtGCTCTTCaAAAAAAAAAAAAAACGAACTTTGATTCTACTTAAGCCGAATTTACGTAAgctcgGAGAC,35

rs14m-3b,ggtGCTCTTCaAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAATGTCGTCAGACCGGCAGACCgctcgGAGAC,21

rs14m-4b,ggtGCTCTTCaAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAATCGGACTTGAGTCACGCGGgctcgGAGAC,19

rs14m-5b,ggtGCTCTTCaAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAGATCGTTGGAACGCAGTTTTAAAATTACAgctcgGAGAC,29

rs14m-6b,ggtGCTCTTCaAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAGATGCATTAACGTCTGAGATGATTGCTTgctcgGAGAC,28

rs14m-7b,ggtGCTCTTCaAAAAAAAAAAAAAAGATAAATATTTCGCTAAACGTGCAGAATTAAAAGCgctcgGAGAC,36

rs14m-8b,ggtGCTCTTCaAAAAAAAAAAAAAAAAAAATGCTAATGCAACACGTTTAACTTCTCTAGCgctcgGAGAC,30

rs14m-9b,ggtGCTCTTCaAAAAAAAAAAAAAAAAAACTCTAATCTGAGCAAAACAGTCAATGAAAGCgctcgGAGAC,31

 

rs15m-1b,ggtGCTCTTCaAAAAAAAAAAAAAAAAAAAGACGTAGCACGTTATACCCAGTTAATTGAAgctcgGAGAC,32

rs15m-2b,ggtGCTCTTCaAAAAAAAAAGCTACGTCTTTACGTTTTAAATAGTCCAGTAATTTACGACgctcgGAGAC,40

rs15m-3b,ggtGCTCTTCaAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAGGTCTGTTACGTATGGTAAGTCAGCGTCgctcgGAGAC,29

rs15m-4b,ggtGCTCTTCaAAAAAAAAAAAAAAAAACCTCTTCTTGAATGGTGGTCTTTTTTATGTTCgctcgGAGAC,32

rs15m-5b,ggtGCTCTTCaAAAAAAAAAAAAAAAAAAACAGATTAATCATTTACAAGGCCATTTTGCAgctcgGAGAC,30

rs15m-6b,ggtGCTCTTCaAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAACGGTTAATAATGCAACCTGAACTTCGGgctcgGAGAC,27

rs15m-7b,ggtGCTCTTCaAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAGAATTCGGCCGTGATGCAAgctcgGAGAC,19

rs15m-8b,ggtGCTCTTCaAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAATTGCGGTTGCCTCTGTACTTAAACTGgctcgGAGAC,26

 

rs16m-1b,ggtGCTCTTCaAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAACCATCTCAGATCGTGTTGCAGCgctcgGAGAC,22

rs16m-2b,ggtGCTCTTCaAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAGCCTACCCAGTGTGCAATACGGgctcgGAGAC,22

rs16m-3b,ggtGCTCTTCaAAAAAAAAAAAAAAAGTGAAAAAGAAGAAGGTACCCGTTTAGACTTAGAgctcgGAGAC,34

rs16m-4b,ggtGCTCTTCaAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAACGGATTGAAGAAACCAACACGCTgctcgGAGAC,23

rs16m-5b,ggtGCTCTTCaAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAATAGTCGTAATGCTCGTAACGGTCGTTTgctcgGAGAC,28

rs16m-6b,ggtGCTCTTCaAAAAAAAAAAAAAAGACTATCTGCAACTACTACTTGATAAAACGGACGTgctcgGAGAC,35

rs16m-7b,ggtGCTCTTCaAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAACCATTCGTTTAGCACGTCATGGTgctcgGAGAC,24

rs16m-8b,ggtGCTCTTCaAAAAAAAAAAAAAGGTAACGTCATACACCTACAAATCGATAGTGTATTGgctcgGAGAC,36

 

rs17m-1b,ggtGCTCTTCaAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAGTAAAACCAAATCATGGACCCTGGTACGgctcgGAGAC,28

rs17m-2b,ggtGCTCTTCaAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAACGGACGACATTCACGAATTTCAACTACgctcgGAGAC,27

rs17m-3b,ggtGCTCTTCaAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAGATGAAAACAACGAATGCGGTATAGGAgctcgGAGAC,27

rs17m-4b,ggtGCTCTTCaAAAAAAAAAAAAAAATCATGTACGTGTAATTTGGTGGTACGTTTAATAAgctcgGAGAC,34

rs17m-5b,ggtGCTCTTCaAAAAAAAAAAAAAAAAAGTTTCGTAAAACATCCGATCTACGGTAAATTTgctcgGAGAC,32

rs17m-6b,ggtGCTCTTCaAAAAAAAAAAAAAAAAAATTCAATTGCAACAACAATACTTTTTTCCATTgctcgGAGAC,31

rs17m-7b,ggtGCTCTTCaAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAACCTTACAGGGTCGTGTTGTTTCAGAgctcgGAGAC,26

rs17m-8b,ggtGCTCTTCaAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAATCTGTGACCGAGCGCATAAAAAGgctcgGAGAC,23

 

rs18m-1b,ggtGCTCTTCaAAAAAAAAAAATTAAACGTGCACGTTATTTAAGTTTATTACCGTATACCgctcgGAGAC,38

rs18m-2b,ggtGCTCTTCaAAAAAAAAAAAAAAAAAAAGCTCTAGCTAACTGACGCTGATATTTTGCAgctcgGAGAC,30

rs18m-3b,ggtGCTCTTCaAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAACAAAATTGTTCCGAGTCGTATTACCGGgctcgGAGAC,27

rs18m-4b,ggtGCTCTTCaAAAAAAAAAAAAAAAAGCCTGATTCGGTAATATAATTTTTTAAGGTTGCgctcgGAGAC,33

rs18m-5b,ggtGCTCTTCaAAAAAAAAATACAGGAAATTGATTATAAAGATATTGCAACCTTAAAAAAgctcgGAGAC,40

rs18m-6b,ggtGCTCTTCaAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAACCTTCTGCGGTGAATCTGCAGAgctcgGAGAC,22

rs18m-7b,ggtGCTCTTCaAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAACGTATCATCCGCTCGTTATTTTCGTgctcgGAGAC,25

 

rs19m-1b,ggtGCTCTTCaAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAACGACCCGTACCTATCGTGGTCAgctcgGAGAC,22

rs19m-2b,ggtGCTCTTCaAAAAAAAAAAAAAAAAAACAAATTCACCTAATTTATGGCCTACCATTTCgctcgGAGAC,31

rs19m-3b,ggtGCTCTTCaAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAGTCGTCAGCATGTTCCAGTATTCGTAAgctcgGAGAC,27

rs19m-4b,ggtGCTCTTCaAAAAAAAAAAAAGACCATTATGAACTGCGATAGTTAAACCTATCATATTgctcgGAGAC,37

rs19m-5b,ggtGCTCTTCaAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAATGGTCAAGACGTAGTACCATTTTTCCGgctcgGAGAC,27

rs19m-6b,ggtGCTCTTCaAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAACAGCGGTTTTTTGTCTCCTGATTCAgctcgGAGAC,25

rs19m-7b,ggtGCTCTTCaAAAAAAAAAAATACATTTATTAAAAAAAGTTGAAAAAGCAGTTGAATCAgctcgGAGAC,38

rs19m-8b,ggtGCTCTTCaAAAAAAATTTTTTTAATAAATGTAAATCAATAAACGGACCTTTTTTTAAgctcgGAGAC,42

rs19m-9b,ggtGCTCTTCaAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAACGGAGTACCGGCGCGGgctcgGAGAC,16

 

rs20m-1b,ggtGCTCTTCaAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAGCAGCACGTCATAAAGCAAACCTgctcgGAGAC,25

rs20m-2b,ggtGCTCTTCaAAAAAAAAAAAAAAAAAAATTTTATGAATTAAACCTTTTGCTGCCTGACgctcgGAGAC,30

rs20m-3b,ggtGCTCTTCaAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAGCTTTCAATGAAATGCAGCCGgctcgGAGAC,24

rs20m-4b,ggtGCTCTTCaAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAGCTGCTGCTTTATCACCTGCTTCAATTgctcgGAGAC,27

rs20m-5b,ggtGCTCTTCaAAAAAAAAAAAAAAAAATGCGTACCTTTATTAAAAAAGTTTATGCAGCAgctcgGAGAC,32

rs20m-6b,ggtGCTCTTCaAAAAAAAAAAAAGTACGCATCATACTTCTACGACTAGCATTATGTTTACgctcgGAGAC,37

rs20m-7b,ggtGCTCTTCaAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAACGTGCAATTCAGAGTGAAAAAGCAgctcgGAGAC,26

rs20m-8b,ggtGCTCTTCaAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAACACTTTTAATATTTGCGACCACACCGgctcgGAGAC,26

 

rs21m-1b,ggtGCTCTTCaAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAGTCATGCAAAAAAATTAGCACGTGAAAAgctcgGAGAC,28

rs21m-2b,ggtGCTCTTCaAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAGCACTTGCTTTTGCACGTTTACGgctcgGAGAC,23

rs21m-3b,ggtGCTCTTCaAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAGAAGAGAGTTTTATGAAAAACCGACCACCgctcgGAGAC,30

rs21m-4b,ggtGCTCTTCaAAAAAAAAAAAAAAAAAAAACTTCTTACCTCTGCTAAAACACCAGCCTTgctcgGAGAC,29

rs21m-5b,ggtGCTCTTCaAAAAAAAAAAAAAAAAAGTAGCACTGAGACGTTTTAAGAGAAGTTGTGAgctcgGAGAC,32

rs21m-6b,ggtGCTCTTCaAAAAAAAAAAAAAAAAAACGTCAAACGGTTCATTTTCTCTTACCTTTATgctcgGAGAC,31

rs21m-7b,ggtGCTCTTCaAAAAAAAAAAAAAAAACTAAATGGTACACCTAGCACTCCGGTTATAAAGgctcgGAGAC,33

 

Selection oligonucleotide PCR-amplification primers:

SB-S, 5’biotin-CGGCGGTGCTCTTCA-3’

S-AS, 5’- CTCAGGTCTCCGAGC-3’

 

Gene-end primers:

rs1m-L,ACCGAATCATTCGCA

rs1m-R,TTCACCTTTTGCTGCT

rs2m-L,GCAACCGTTTCAATGC

rs2m-R,CTCTGCTTCCACGAAA

rs3m-L,GGACAGAAAGTTCATCCG

rs3m-R,TTTACGACCTTTACGCTG

rs4m-L,GCACGTTATTTAGGTCCG

rs4m-R,CTTACTATATAATTCAACAATTAAATGT

rs5m-L,GCACATATTGAAAAACAGG

rs5m-R,TTTACCTAAAATTTCTTCAACA

rs6m-L,AGACACTACGAGATTGTTTTT

rs6m-R,CTCTTCACTATCACCTGCT

rs7m-L,CCGCGTCGTCG

rs7m-R,ATTTAAATAGCCCAGTGC

rs8m-L,TCAATGCAGGATCCG

rs8m-R,TGCAACATAACAAATAATCTC

rs9m-L,GCAGAAAATCAGTACTACGG

rs9m-R,ACGTTTACTAAACTGCGG

rs10m-L,CAGAATCAGCGTATTCG

rs10m-R,ACCTAAACTAATCTGAACGTC

rs11m-L,GCAAAAGCACCGATT

rs11m-R,TACACGACGTTTTTTCG

rs12m-L,GCAACCGTAAACCAGTT

rs12m-R,AGCTTTCGGACGTTTC

rs13m-L,GCACGTATTGCAGGTAT

rs13m-R,TTTTTTAATCGGTTTACGC

rs14m-L,GCAAAACAGTCAATGAAA

rs14m-R,CCAACTTGCTTTTTTTAAA

rs15m-L,AGTTTAAGTACAGAGGCAACC

rs15m-R,ACGACGTAAACCTAAACG

rs16m-L,GTTACCATTCGTTTAGCAC

rs16m-R,TGCTGCTTTATTAACTTCTTT

rs17m-L,ACAGATAAAATTCGTACCTTACA

rs17m-R,TAAAACTGCTTTCTCAACTACA

rs18m-L,GCTCGTTATTTTCGTCG

rs18m-R,CTGATGACGATCGGTATA

rs19m-L,CCGCGTAGTTTAAAAAAA

rs19m-R,TTTTTTTTTTGCTTTTTTATC

rs20m-L,GCAAATATTAAAAGTGCAAA

rs20m-R,AGCTAATTTATTAATCTGTGCG

rs21m-L,CCGGTTATAAAGGTAAGAGA

rs21m-R,ATATAAACGGGTACGACG